Overzicht nieuws- en mediaberichten

Vooruitblik op het Congres 2016 en de tweede editie van de Dag van de Familiegeschiedenis

Het 51ste congresweekend van Familiekunde Vlaanderen op 20 en 21 februari 2016 wordt zonder twijfel een unieke editie.

Voor het eerst werken we voor de organisatie van ons congres en de tweede editie van de Dag van de Familiegeschiedenis samen met onze Waalse collega-genealogen van GéniWal. Zij organiseren tegelijk met ons congresweekend hun tweejaarlijkse genealogische salon Généatica 2016, wat dus samenvalt met onze genealogische beurs die traditioneel tijdens het congresweekend plaats heeft.

Tweede tijdschriftnummer van Vlaamse Stam in de brievenbus

In het tweede tijdschriftnummer van Vlaamse Stam 2015 komen naar goede gewoonte enkele boeiende artikels voor evenals onze vertrouwde rubrieken.

De resultaten van het Romeins DNA-project zijn bekend! Ze worden op deskundige maar toegankelijke wijze toegelicht door dr. Maarten Larmuseau in zijn column ‘Verborgen in het DNA’.

Peter Eyckerman bespreekt in zijn fotorubriek ‘Beelden uit het verleden’ een bijzonder fenomeen op 19de-eeuwse kabinetkaarten: de kransen en bloemomlijstingen.

NIEUW ! 50 jaar Vlaamse Stam op USB-stick

Vorig jaar verscheen de vijftigste jaargang van Vlaamse Stam, het tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen, een unieke bron voor het genealogisch en familiekundig onderzoek in Vlaanderen.

Gedurende de voorbije halve eeuw werden in ons tijdschrift duizenden artikels gepubliceerd over zowat alle familienamen in Vlaanderen. Heel wat interessante genealogische bronnen en archieffondsen werden erin besproken. Ook de heraldiek kwam ruimschoots aan bod, onder meer dankzij de publicatie van de door het Heraldisch College geregistreerde wapenschilden.

Belangrijke mededeling omtrent opzoekingen in het vernieuwde Rijksarchief Gent

Sinds 5 mei 2015 is het Rijksarchief Gent opnieuw geopend voor het publiek op de nieuwe locatie (Bagattenstraat 43). Bijna alle Oost-Vlaamse archieven zijn nu samengebracht in één archief na de verhuis van de fondsen uit Beveren-Waas. Ook alle archieven van het afgeschafte Rijksarchief Ronse worden thans in Gent bewaard.

Akten Burgerlijke Stand meer en meer online

Het Rijksarchief levert continu inspanningen om de akten van de Burgerlijke Stand die ouder zijn dan 100 jaar digitaal online aan te bieden: http://search.arch.be/nl/tips/101-burgerlijke-stand. Voor familiekundigen is dit uiteraard schitterend nieuws. Het is evenwel - om begrijpelijke redenen - een nog onvoltooid titanenwerk, maar het streefdoel is om alle akten van de Burgerlijke Stand van voor 1913 uit geheel België online digitaal aan te bieden via de website van het Rijksarchief in België.

Tentoonstelling 'R.I.P. 200 jaar begrafeniscultuur in Vlaanderen' in het Caermersklooster ter Gent

Van 23 april tot en met 14 juni 2015 loopt in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster in Gent de tentoonstelling 'R.I.P. 200 jaar begrafeniscultuur in Vlaanderen'. De tentoonstelling en het bijbehorende boek zijn de resultaten van een onderzoeksproject van het Liberaal Archief in het kader van het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd van het provinciebestuur.

Presentaties van ’50 jaar Familiekunde (in) Vlaanderen’ (14-15 maart 2015) online beschikbaar!

Familiekunde Vlaanderen vierde op zaterdag 14 en zondag 15 maart 2015 haar 50-jarig bestaan met een memorabel jubileumweekend in het FelixArchief te Antwerpen.

Heeft u een presentatie tijdens dit weekend gemist of wil u deze nog eens rustig herbekijken ? Geen probleem, u vindt ze nu ook online terug:

Powerpoint-presentaties tijdens het 50ste Congres (zaterdag 14 maart 2015)  http://www.familiekunde-vlaanderen.be/50jaar/zaterdag/programma

Terugblik op het jubileumweekend van Familiekunde Vlaanderen

Familiekunde Vlaanderen vierde op zaterdag 14 en zondag 15 maart 2015 haar 50-jarig bestaan met een memorabel jubileumweekend in het FelixArchief te Antwerpen.

We kregen meer dan 1.200 belangstellenden over de vloer en kijken dus met een zeer positief gevoel terug op dit feestelijke weekend.

West-Vlaamse militieregisters (1813-1922) volledig digitaal raadpleegbaar

Op vraag van het Rijksarchief Brugge nam de Provinciale Archiefdienst in 2002 de 1.372 West-Vlaamse militieregisters uit de periode 1813-1922 in eigen beheer over. In deze registers, die gezamenlijk 120 meter rekplanken in het Provinciaal Archiefgebouw innemen, werden de kandidaat-dienstplichtigen van alle West-Vlaamse militaire kantons per gemeente geregistreerd.

Tijdschrift Vlaamse Stam in een nieuw kleedje

Na 50 jaargangen besliste het bestuur van Familiekunde Vlaanderen om over te schakelen naar een geheel nieuwe lay-out voor het tijdschrift Vlaamse Stam. Het ontwerp is van de hand van grafisch vormgeefster Ans Vercruysse (Beeldburo).

Vlaamse Stam verschijnt dus in een vernieuwd formaat, met een nieuwe look en volledig in kleur. Natuurlijk primeert nog steeds de inhoud, maar een fris, vernieuwd uitzicht met meer afbeeldingen in kleur zal het tijdschrift alleen maar ten goede komen.

De resultaten van het Romeins DNA-project zijn bekend

De resultaten van het Romeins DNA-project zijn bekend

Na twee jaar zwoegen in Vlaamse archieven en in het genetisch laboratorium zullen de globale resultaten van het Romeins DNA-project (een project van de KU Leuven in samenwerking met Familiekunde Vlaanderen) eind februari bekend gemaakt worden.

Iedereen is hartelijk welkom op de volgende lezingen over de nieuwe genetisch genealogische inzichten die nuttig kunnen zijn voor iedere Vlaamse genealoog:

Erfgoed in de praktijk. Ga digitaal met je (erfgoed)verhaal!

Erfgoed in de praktijk. Ga digitaal met je (erfgoed)verhaal!

Hoe kan je als lokale erfgoedorganisatie of als deelnemer aan erfgoedevenementen als Erfgoeddag, Open Monumentendag of Open Kerkendagen je erfgoed vertalen naar een digitaal verhaal dat de bezoeker bij een bepaald object, gebouw, plaats, … kan oproepen via een smartphone of tablet? Hoe vertaal je een tijdschriftartikel naar een digital story? Waarmee moet je rekening houden? Welke gratis of goedkope en handige applicaties kan je gebruiken om die digitale verhalen te ontsluiten? Een antwoord op deze vragen krijg je tijdens de vorming ‘Ga digitaal met je (erfgoed)verhaal!’.

50ste congres van Familiekunde Vlaanderen (zaterdag 14 maart 2015)

50ste congres van Familiekunde Vlaanderen (zaterdag 14 maart 2015)

In 2015 bestaat Familiekunde Vlaanderen vijftig jaar. Een halve eeuw vrijwilligersengagement op het gebied van familiekunde, genealogie en heraldiek willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Schud eens aan je stamboom! Welkom op de eerste 'Dag van de familiegeschiedenis'

Schud eens aan je stamboom! Welkom op de eerste 'Dag van de familiegeschiedenis'

U heeft er altijd van gedroomd om te beginnen met ‘stamboomonderzoek’ maar u weet niet precies waar te beginnen ?

U hebt via internet al heel wat genealogische gegevens over uw voorouders verzameld, maar wat kan u er nu mee doen ?

Heeft u ook dergelijke vragen, kom dan zeker eens langs tijdens de allereerste – gratis ! - Dag van de Familiegeschiedenis op zondag 15 maart in het FelixArchief te Antwerpen.

Conferentie Erfgoed & Storytelling

Conferentie Erfgoed & Storytelling

Op vrijdag 28 november 2014 bracht FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw een resem lezingen en praktijkvoorbeelden in stelling rond het brede concept digital storytelling. Digital storytelling is het vertellen van korte verhalen door middel van computergebaseerde instrumenten. Ter illustratie twee spraakmakende cases:

Familiekunde Vlaanderen en Citizen Science (burgerwetenschap)

Familiekunde Vlaanderen en Citizen Science (burgerwetenschap)

Op 13 november 2014 nam Familiekunde Vlaanderen deel aan Citizen Science Landscape. Dit evenement werd georganiseerd onder de noemer ‘Wetenschap: jij telt mee!’ door de Jonge Academie. Het is bedoeld om Citizen Science, alias ‘burgerwetenschap’, beter bekend te maken in Vlaanderen.

Iedereen is een potentiële wetenschapper.

Inspiratie voor Erfgoeddag 2015

Op vrijdag 26 september 2014 vond in het prestigieuze Notarishuis te Antwerpen de jaarlijkse inspiratiedag plaats ter voorbereiding van Erfgoeddag 2015. Deze inspiratiedag werd georganiseerd door FARO en was net zoals de provinciale infosessies bedoeld voor iedereen – dus professionele erfgoedwerkers en lokale erfgoedzorgers – die van plan is een activiteit te organiseren op zondag 26 april 2015 (Erfgoeddag). Volgend jaar is het centrale thema Erf!

Websites met gedigitaliseerde historische kranten

Websites met gedigitaliseerde historische kranten

De laatste jaren is het aanbod aan gedigitaliseerd historische krantenmateriaal exponentieel toegenomen. Dat is geweldig nieuws voor genealogen en familiekundigen, omdat historische kranten onverwachte informatie kunnen bevatten over je voorouders of verwanten.

Waren je voorouders winnaars van sportwedstrijden ? Slachtoffers (of daders) van misdrijven ? Of plaatsten ze advertenties in kranten, zodat je hun toenmalige beroep kan nagaan ? Je kan dit allemaal op het spoor komen in de gedrukte periodieke pers van weleer.

Interactief rondleiden van je publiek

Interactief rondleiden van je publiek

Inleidende vorming voor gelegenheidsgidsen tijdens erfgoedevenementen

Tijdens erfgoedevenementen zoals bijvoorbeeld Erfgoeddag, Open Monumentendag of Open Kerkendagen probeer je als gelegenheidsgids je publiek te begeesteren met je erfgoedverhaal.

Herdenking Eerste Wereldoorlog. Bronnen en databanken voor familiekundigen

Herdenking Eerste Wereldoorlog. Bronnen en databanken voor familiekundigen

Op 4 augustus 1914 viel Duitsland België binnen in de buurt van Luik. Tussen 2014 en 2018 zal de Eerste Wereldoorlog internationaal herdacht worden. In ieders familiegeschiedenis speelde deze oorlog zonder twijfel een niet te onderschatten rol. De levensomstandigheden van onze voorouders ondergingen ingrijpende veranderingen en soms raakt de genealoog het spoor van een familielid in deze periode bijster.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed