Akten Burgerlijke Stand meer en meer online

Image: 

Het Rijksarchief levert continu inspanningen om de akten van de Burgerlijke Stand die ouder zijn dan 100 jaar digitaal online aan te bieden: http://search.arch.be/nl/tips/101-burgerlijke-stand. Voor familiekundigen is dit uiteraard schitterend nieuws. Het is evenwel - om begrijpelijke redenen - een nog onvoltooid titanenwerk, maar het streefdoel is om alle akten van de Burgerlijke Stand van voor 1913 uit geheel België online digitaal aan te bieden via de website van het Rijksarchief in België.

Steeds meer steden en gemeenten ondernemen de laatste jaren stappen ook zelf stappen om de akten van de Burgerlijke Stand ouder dan 100 jaar te laten digitaliseren en vervolgens online vrij te geven. Ze doen dit om meerdere redenen. De twee belangrijkste motivaties zijn het duurzaam bewaren en beter toegankelijk maken van deze genealogische bronnen.

Op die manier hopen ze ook een antwoord te kunnen bieden aan het stijgend aantal genealogische verzoeken die de steden en gemeenten bereiken. Wanneer genealogisch geïnteresseerden zelf van thuis uit in de akten kunnen zoeken, vergt dit immers veel minder administratieve belasting van de personeelsleden die in dienst zijn bij de steden en gemeenten.

We  geven hier een aanzet met een beknopt lijstje van gedigitaliseerde akten van de Burgerlijke Stand door steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel. Dankzij tips van familiekundigen kan dit in de nabije toekomst zeker nog aangevuld worden:

Antwerpen

Mechelen: http://www.mechelsegenealogischebronnen.be/

Hoogstraten: http://www.erfgoedbankhoogstraten.be/genealogie/genealogie.html

Kempen: http://www.bskempen.be/

Limburg

Neerpelt: http://akten.neerpelt.be/

Enkele andere Limburgse gemeenten: http://www.bskempen.be/limburg.htm

Oost-Vlaanderen

Aalst: http://www.madeinaalst.be/genealogie

Aalter: http://www.aalter.be/product.aspx?id=800

West-Vlaanderen

Brugge: http://www.archiefbankbrugge.be/

Ieper: http://genealogie.ieper.be/

Kortrijk: http://genealogie.kortrijk.be/

Oostende: http://www.oostende.be/product.aspx?id=9262

Tips voor aanvulling van dit lijstje zijn steeds welkom via info@familiekunde-vlaanderen.be.

Aanvullend bij deze links naar de digitale akten van de Burgerlijke Stand is het nuttig om te vermelden dat talrijke FV-afdelingen, heemkringen en andere genealogische verenigingen bewerkingen van deze akten gemaakt hebben (zoals www.vrijwilligersrab.be voor de provincie West-Vlaanderen). Sommige plaatsen deze bewerkingen ook online, zodat het zeker de moeite loont om na te gaan of er voor uw regio van herkomst al genealogisch voorbereidend werk verricht werd. Wenst u graag wat hulp bij het lezen en ontcijferen van de akten van Burgerlijke Stand, kom gerust eens langs in één van de documentatiecentra van Familiekunde Vlaanderen in uw regio voor verdere inlichtingen: http://familiekunde-vlaanderen.be/afdelingen.