Lid worden?

Word lid!

Voordelen lidmaatschap

Wanneer u lid wordt van Familiekunde Vlaanderen ontvangt u niet enkel ons tijdschrift Vlaamse Stam bij u thuis in de bus, maar krijgt u daarenboven nog andere voordelen, zoals gratis bezoeken aan al onze documentatiecentra verspreid over geheel Vlaanderen en Brussel, sterke prijsvermindering bij deelname aan cursussen of voordrachten,... U kan de vereniging financieel steunen door gewoon lid, steunend lid of beschermend lid te worden.

Bijdrage Familiekunde Vlaanderen 2019

Inclusief abonnement op "Vlaamse Stam":

  België Europa Rest van de wereld
  EUR EUR EUR
Bijdrage gewoon lid 37,00 47,00 57,00
2e persoon in het gezin 10,00    
Bijdrage steunend lid 54.00 64,00 74,00
Bijdrage beschermend lid 84,00 94,00 104,00


Een tweede lid van hetzelfde gezin, wonend onder hetzelfde dak, betaalt slechts 10 EUR en is eveneens volwaardig lid echter zonder recht op toezending van het tijdschrift "Vlaamse Stam". Bij betaling dient u duidelijk de naam van de tweede persoon vermelden.

Betalingsgegevens

Begunstigde: Familiekunde Vlaanderen vzw, Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem
Rekening: IBAN BE58 4141 1712 2179 - BIC KREDBEBB
Bank: KBC, Merksem
Kosten: SHA (shared)
Mededeling:
  • lid 2019 + uw lidnummer (als u reeds eerder lid was)
  • gezinslid 2019 + uw lidnummer (als u reeds eerder bijkomend gezinslid was)
  • lid 2019 + nieuw lid (indien u nog nooit lid bent geweest)
  • gezinslid 2019 + nieuw lid + lidnummer hoofdpersoon (indien u nog nooit bijkomend gezinslid bent geweest)
Meer inlichtingen kan u bij de ledenadministratie bekomen.

Lidmaatschap 2019 aanvragen (nieuw lid)

Ons lidmaatschap loopt steeds van januari t/m december. Pas na betaling van uw lidgeld ontvangt u uw lidkaart en – indien van toepassing – de in 2019 reeds verschenen nummers van Vlaamse Stam.

Opgelet: uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag.