Een gift voor Familiekunde Vlaanderen?

Familiekunde Vlaanderen steunt op de belangeloze inzet van honderden actieve vrijwilligers en enkele professionele medewerkers. De Vlaamse Overheid erkent en subsidieert voor een deel onze werking, waarvoor we erkentelijk zijn, maar uw steun betekent voor onze organisatie zeker een grote meerwaarde.

Vrijblijvende giften

Vrijblijvende giften (zonder lidmaatschap) kunnen gestort worden met volgende betalingsgegevens:

Begunstigde: Familiekunde Vlaanderen vzw, Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem
Rekening: IBAN BE58 4141 1712 2179 - BIC KREDBEBB
Bank: KBC, Merksem
Kosten: SHA (shared)

Uw gift helpt ons bij het aankopen van materiaal voor de bewaring van genealogische documenten in onze documentatiecentra (bijvoorbeeld kasten, zuurvrije dozen, digitale dragers, scanners,…). Op deze wijze draagt u uw steentje bij tot het optimaal bewaren van de enorme hoeveelheid documentatie die Familiekunde Vlaanderen in al haar documentatiecentra ter beschikking stelt voor familiekundig onderzoek.

Doe een gift!

Schenking van uw familiearchief of van genealogische bronnen

U kan bij Familiekunde Vlaanderen terecht voor de schenking van uw familiearchief of van genealogische bronnen, op papier of digitaal.

In principe worden bij Familiekunde Vlaanderen alle documenten die nuttig zijn voor genealogisch of heraldisch onderzoek aanvaard voor een langdurige bewaring in onze documentatiecentra, in overleg met de schenker(s) of nabestaanden.

Digitale familiearchieven komen ook in aanmerking voor bewaring in onze digitale collecties. Hiervoor neemt u best contact op met dhr. Luc Grégoire.

Het spreekt voor zich dat de informatie in deze geschonken documenten uitsluitend beschikbaar is voor genealogisch of wetenschappelijk onderzoek.