Familiegeschiedenis.be

Projectidentificatie

Contactpersoon: dr. Valerie Vermassen
Projectwebsite: www.familiegeschiedenis.be

Projectbeschrijving

De website www.familiegeschiedenis.be is een basishandleiding om te beginnen met het onderzoek naar familiegeschiedenis. Deze digitale handleiding is het resultaat van het erfgoedproject Mijn verloren land, een samenwerking tussen het Instituut voor Publieksgeschiedenis, Familiekunde Vlaanderen, Heemkunde Vlaanderen, FARO, Amsab-ISG en het Algemeen Rijksarchief en liep van 1 september 2011 tot 30 september 2012.

In september 2011 werd dr. Nele Provoost als wetenschappelijk medewerkster aan het IPG aangeworven voor de uitwerking van dit project. Het project Mijn verloren land. Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn familie? resulteerde in een multimediale en interactieve website: www.familiegeschiedenis.be. Vanaf oktober 2012 werd de website structureel ingebed in de werking van Familiekunde Vlaanderen. De inhoudelijke verdere uitbouw van deze website wordt begeleid door de webredactie (zie colofon van de website).

Familiegeschiedenis

De website www.familiegeschiedenis.be bestaat uit de volgende componenten:

  1. Een stap-voor-staphandleiding waarin de bezoeker wegwijs gemaakt wordt in het onderzoek naar familiegeschiedenis en telkens de nodige tools en relevante literatuur krijgt aangereikt.
  2. Bronnen belicht (vanuit de bronnen naar de geschiedenis): het beschrijven van verschillende types bronnen, de mogelijkheden/beperkingen ervan, de vindplaatsen en werkwijze om ze te raadplegen. Door het toekennen van trefwoorden kan de bezoeker meteen ook thematisch en chronologisch de bronnenlijst beperken (bv. bronnen die iets vertellen over sociale mobiliteit na 1796).
  3. Dossiers: via thematische dossiers krijgt de bezoeker achtergrondinformatie om de eigen familiegeschiedenis in een bredere context te kunnen plaatsen. Daarbij wordt steeds samengewerkt met experten uit het brede academische veld.
  4. Tools/links/hulpwetenschappen: een oplijsting van genealogische tools (software, omrekentabellen, woordenboeken, etc.) met relevante en kwalitatieve links en uitleg over hulpwetenschappen.

Samenwerking staat bij al deze componenten centraal. Voor de basishandleiding wordt bijvoorbeeld teruggekoppeld naar de expertise van de ervaren familiekundigen. Voor de uitwerking van de brontypes wordt beroep gedaan op stads- en rijksarchieven. Actoren uit de academische en brede cultureel-erfgoedwereld worden ingeschakeld voor de uitwerking van de dossiers. Al deze kennis omtrent familiegeschiedenis vindt u terug op één praktische en overzichtelijke website: www.familiegeschiedenis.be.