Belangrijke mededeling omtrent opzoekingen in het vernieuwde Rijksarchief Gent

Image: 

Sinds 5 mei 2015 is het Rijksarchief Gent opnieuw geopend voor het publiek op de nieuwe locatie (Bagattenstraat 43). Bijna alle Oost-Vlaamse archieven zijn nu samengebracht in één archief na de verhuis van de fondsen uit Beveren-Waas. Ook alle archieven van het afgeschafte Rijksarchief Ronse worden thans in Gent bewaard.

In het Rijksarchief Gent zijn ook enkele collecties microfilms consulteerbaar (parochieregisters, burgerlijke stand, bevolkingsregisters, kaarten en plannen, notariaat, archieven van het kadaster van Oost-Vlaanderen). Opgelet, deze collectie bestrijkt niet steeds de volledige provincie en is soms slechts fragmentarisch (vb. bevolkingsregisters). Er is ook een afzonderlijke ruimte voor de genealogen met indexen op parochieregisters, staten van goed, gezinsreconstructies, ...

Het samenbrengen van al deze archieven veroorzaakte een herindeling van de fondsen. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de aanvraag van documenten in de leeszaal. De verwijzingen die we terugvinden in oude publicaties zijn immers niet langer correct.

De indeling van de fondsen is thans als volgt (er worden één of meerdere voorbeelden vermeld bij elk fonds en de uiterste data van de archivalia worden tussen haakjes geplaatst):

GW: Centrale (Gewestelijke) Overheidsinstellingen van het Graafschap Vlaanderen

GW8: Raad van Vlaanderen (1353 – begin 19e eeuw)
GW7: Wetachtige Kamer van Vlaanderen (opperste leenhof) (1486 – 1795)
GW13: Indaginge van Gent (1562 – 1796)

AR: Regionale en lokale overheidsinstellingen van het Graafschap Vlaanderen (kasselrijen, roeden, ambachten, schepenbanken, leen- en laathoven, heerlijkheden, ...)

AR3: Kasselrij Oudburg (1445 – 1799)
AR7: Land van Waas Hoofdcollege (1310 – 1796)
AR29: Deinze (1480 – 1925)
AR102: Mariakerke en Drongen (1458 – 1819)

PV: Provinciale Instellingen

PV1: Scheldedepartement (1794 – 1814) 2
PV4: Provincie Oost-Vlaanderen 1830 – 1850
PV30: Militieregisters van Oost-Vlaanderen (1814 – 1870)

REG: Overheidsinstellingen op regionaal niveau (kantonmunicipaliteiten, arrondissementscommissariaten, intercommunales, …)

REG5: Arrondissement Gent – Eeklo (1881 – 1907)

GEM: Overheidsinstellingen op gemeentelijk niveau (gemeenten, OCMW's en rechtsvoorgangers, …)

GEM8: Gemeente Bachte-Maria-Leerne (1795 – 1889)

P: Polders en Wateringen

P29: Drie verenigde wateringen Sint-Laureins (1682 – 1945)

M: Overheidsinstellingen op nationaal niveau (inclusief buitendiensten)

M44: Strafinstellingen Gent 0000 (1773 – 1940)
M45: Strafinstellingen Gent 1999 (1813 – 1993)

R: Hoven en Rechtbanken

R35: Eerste Aanleg Gent (1795 – 1957)
R201*: Vredegerecht Deinze (1795 – 1976)

F: Financiën (hypotheekkantoren, kadaster, registratiekantoren, …)

F310: Hypotheekkantoor Gent oud (19e eeuw)
F399: Registratie Deinze (1796 – 1967)

K: Kerkelijke instellingen op niet-parochiaal niveau (bisdom, officialiteit, abdijen, kloosters, dekenijen, …)

K4: Sint-Blasiushospitaal Deinze (1361 – 1796)
K9: Abdij van Drongen (1426 – 1795) 3
K75: Sint-Baafs en Bisdom Gent, Serie B (1236 – 1802)
K96: Sint-Pietersabdij Gent, deel I (13e eeuw – 1796)

PAR: Kerkelijke instellingen op parochiaal niveau (kerken, armendissen, …)

PAR43: Kerk Deinze (Onze-Lieve-Vrouw) (1501-1870)
PAR58: Kerk Drongen (1504 – 1805)

NOT: Notariaat

NOT1: Beyens Constantijn Deinze (1785 – 1813)
NOT39: Dufaux Edouard Joseph Deinze (1859 – 1892)
NOT652: Hellebaut Petrus Drongen (1830 – 1875)

B: Beroeps- en economisch gerelateerde organisaties, kamers van koophandel etc., particuliere organisaties met een economisch doel

B51: Kamer van Koophandel Gent (1834 – 1875)

VE: Particuliere organisaties (hoofdzakelijk verenigingen en scholen), organisaties met een ideologisch en politiek doel, organisaties met een sociaal doel, organisaties met een educatief, cultureel of recreatief doel

VE4: Sint-Sebastiaansgilde Gavere (1737 – 1789)

FM: Families en personen

FM1: Algemeen Familiefonds voormalig Rijksarchief Gent (14e eeuw - 1984)
FM24: Familie de Ghellinck - Vaernewyck (1270 - 1905)

VZ: Verzamelingen

VZ1: Kaarten en Plannen voormalig Rijksarchief Gent (16de eeuw - midden 20ste eeuw)
VZ29: Kiezerslijsten arrondissement Oudenaarde en Aalst (1938 - 1990)

Met dank aan dhr. Guido Demuynck, secretaris FV Regio Deinze