Overzicht nieuws- en mediaberichten

Nieuw boek: Vlamigrant. Over migratie van Vlamingen vroeger en nu

Nieuw boek: Vlamigrant. Over migratie van Vlamingen vroeger en nu

De Erfgoeddag 2014 komt met rasse schreden dichterbij: op zondag 27 april 2014 is het zover!

Tijdens de Erfgoeddag wordt in het Atlasgebouw te Antwerpen (Carnotstraat 110) tussen 11 uur en 13 uur een boek van het Davidsfonds voorgesteld: Vlamigrant. Over migratie van Vlamingen vroeger en nu. Het Documentatie- en studiecentrum voor Familiegeschiedenis te Merksem leverde een grote hoeveelheid documentatiemateriaal aan voor deze nieuwe publicatie en Familiekunde Vlaanderen stelt dan ook als trotse samenwerkingspartner graag het eindresultaat aan u voor.

Waar verbleef Adolf Hitler tijdens de winter van 1916-1917 ?

Waar verbleef Adolf Hitler tijdens de winter van 1916-1917 ?

Zoals algemeen geweten, vocht Adolf Hitler als gewone soldaat mee tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij verbleef daarbij ook met tussenpozen aan het Duitse front in Vlaanderen. Toch was het tot nu toe onbekend waar hij de winter van 1916-1917 doorbracht.

Overzicht van de familietijdschriften in het Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis te Merksem

Overzicht van de familietijdschriften in het Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis te Merksem

Op zaterdag 24 mei 2014 organiseert FV Regio Deinze het jaarlijks congres van Familiekunde Vlaanderen. Het congresthema luidt ‘Familietijdschriften: van idee tot realiteit’.

Nieuw gespreksforum voor familiekunde en heemkunde

Nieuw gespreksforum voor Familiekunde Vlaanderen en Heemkunde Vlaanderen

Heb je een vraag omtrent de geschiedenis van jouw gemeente of stad ? Of kan je wat hulp gebruiken bij het ontcijferen van oude handgeschreven bronnen?

Dan kan je vanaf nu terecht op een gloednieuw digitaal gespreksforum: www.forumheemkundefamiliekunde.be of www.forumfamiliekundeheemkunde.be.

Fonds Napoleon volledig ontsloten

Fonds Napoleon volledig ontsloten

In 2011 ontving het Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis te Merksem een omvangrijke gift van Eugène de Lelys. Eugène was nauw betrokken bij Familiekunde Vlaanderen. Hij was onder meer bestuurslid bij Familiekunde Brussel en lid van de Raad van Bestuur van Familiekunde Vlaanderen.

Standpunt van Familiekunde Vlaanderen over het wetsontwerp over de toekenning van de familienaam in België en over de beperkte raadpleging van genealogische bronnen

Standpunt van Familiekunde Vlaanderen over het wetsontwerp over de toekenning van de familienaam in België en over de beperkte raadpleging van genealogische bronnen

Familiekunde Vlaanderen werd door de Kamercommissie gevraagd om begin januari 2014 een advies uit te brengen omtrent dit nieuwe wetsontwerp. In dit advies hebben we gepleit voor de vrije keuze van de familienaam van de vader OF de moeder. Op die wijze respecteren we het gelijkheidsbeginsel. De meeste familiekundigen zoeken al hun voorouders op, zowel langs vaders- en moederszijde.

Parochieregisters Eppegem binnenkort online

Parochieregisters Eppegem binnenkort online

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Eppegem zwaar geteisterd: er werden maar liefst 176 huizen platgebrand. Ook de kerk en het toenmalige gemeentehuis liepen enorme schade op. De originele parochieregisters, die bewaard werden in de kerk, gingen in de vlammen op.

De Gazette van Detroit bestaat 100 jaar

De Gazette van Detroit bestaat 100 jaar

Op 13 augustus 2014 zal de Gazette van Detroit precies 100 kaarsjes uitblazen. Deze unieke Vlaamse krant in Noord-Amerika wordt daarom dit jaar extra in de kijker gezet. Duizenden emigranten uit Vlaanderen zochten in de 19de en 20ste eeuw een beter bestaan in Noord-Amerika. De stichting van de krant Gazette van Detroit was een rechtstreeks gevolg van deze grote volksverhuizing naar de VS en Canada en is een levende kroniek van de levensomstandigheden van deze emigranten en hun nakomelingen.

Wijziging van de familienaamgeving in België: standpunt Familiekunde Vlaanderen en historische context

Standpunt van Familiekunde Vlaanderen inzake het wetsontwerp met  betrekking tot de toekenning van de familienaam in België

Standpunt van Familiekunde Vlaanderen inzake het wetsontwerp met betrekking tot de toekenning van de familienaam in België

Familiekunde Vlaanderen werd begin januari 2014 door de Kamercommissie gevraagd om een advies uit te brengen omtrent dit nieuwe wetsontwerp. Daarin hebben we gepleit voor de vrije keuze van de familienaam van de vader OF de moeder. Op die wijze respecteren we het gelijkheidsbeginsel.

Vernieuwd overzicht van databanken en indices

Vernieuwd overzicht van databanken en indices

Binnen Familiekunde Vlaanderen wordt door de PRODEO-werkgroep intensief gewerkt aan een betere raadpleegbaarheid van de gedigitaliseerde genealogische gegevens en aan een uniforme wijze van gegevensinvoer door de vrijwilligers in de diverse afdelingen en documentatiecentra.

Het streefdoel is het creëren van een overkoepelende databank met daarin zoveel mogelijk overleden personen die in het verleden in Vlaanderen en Brussel hebben geleefd, voor zover de historische bronnen toelaten hen te identificeren.

Familietijdschriften: van idee tot realiteit. Congres Familiekunde Vlaanderen (24 mei 2014)

Familietijdschriften: van idee tot realiteit

Wie op zaterdag 24 mei 2014 wil ontsnappen aan de onvermijdelijke politieke analyses omtrent de ‘moeder aller verkiezingen’ op 25 mei, kan terecht bij Familiekunde Vlaanderen voor een duik in de wereld van de familiegeschiedenis en in het bijzonder de familietijdschriften.

Vrijwilligers gezocht voor digitaliseringsproject: vluchtelingen uit België in Tilburg (1914-1918)

Vrijwilligers gezocht voor digitaliseringsproject: vluchtelingen uit België in Tilburg (1914-1918)

Familiekunde Vlaanderen ontving een oproep vanwege de Erfgoedcel Noorderkempen.

Deze erfgoedcel is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van elf gemeenten uit de Noorderkempen (Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar) en werkt voor het project ‘Vluchtelingen uit België in Tilburg (1914-1918)’ samen met het Stadsarchief van Turnhout en het Regionaal Archief Tilburg.

Waarover gaat het?

Nieuw tijdschriftnummer van Vlaamse Stam verschenen

Nieuw tijdschriftnummer van Vlaamse Stam verschenen

Leden van Familiekunde Vlaanderen vonden recent Vlaamse Stam. Tijdschrift voor familiegeschiedenis, 1 (2014) in de brievenbus. In het eerste nummer van 2014 – tevens ook de vijftigste jaargang (!) – werden traditiegetrouw opnieuw een aantal interessante bijdragen opgenomen.

Kijken mag, aankomen niet. Budgetvriendelijke tips voor diefstal- en vandalismepreventie

Kijken mag, aankomen niet

Je bent trots op je erfgoed en wil dat aan een zo groot mogelijk publiek tonen. Daarom zet je tentoonstellingen op, bewaar je waardevolle stukken en zet je de deuren van monumenten open. Maar niet iedereen heeft goede bedoelingen. Hoe kan je jouw erfgoed wapenen tegen vandalisme? Hoe kunnen we diefstal vermijden? En wat moet je doen als je met diefstal of vandalisme wordt geconfronteerd?

Geopunt.be combineert historische en hedendaagse kaarten van België

Geopunt.be combineert historische en hedendaagse kaarten van België

Voor familiekundigen biedt de website www.geopunt.be een schat van informatie. Op deze geoportaalwebsite wordt immers alle mogelijke beschikbare geografische informatie in België gebundeld.

Familiekunde Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Familiekunde Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Van 2014 tot 2018 vindt wereldwijd een grootschalige herdenking van de Eerste Wereldoorlog plaats. Familiekunde Vlaanderen wil ook haar steentje bijdragen tot de herdenking van deze ingrijpende en turbulente periode.

Index dossiers Belgische militairen online

Index dossiers Belgische militairen online

Bent u op zoek naar een voorouder die in het Belgische leger heeft gediend? Dan kunt u sinds kort gebruik maken van een databank van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis om op zoek te gaan naar een dossier over uw voorouder (www.klm-mra.be en vervolgens in de linkerkolom doorklikken op “Op zoek naar een voorouder die in het Belgische leger heeft gediend? Deze databank helpt u daarbij.”).

Nederlands Centraal Bureau voor Genealogie vernieuwt de Heraldische Databank

Nederlands Centraal Bureau voor Genealogie vernieuwt de Heraldische Databank

De Heraldische DataBank (HDB) van het CBG brengt de Nederlandse familieheraldiek in kaart. In de HDB zijn moderne en historische wapenafbeeldingen op naam toegankelijk gemaakt. Deze hebben vaak een beschrijving en zijn voorzien van bronvermelding, waardoor de HDB een waardevol instrument wordt voor allerlei soorten van wetenschappelijk en familiehistorisch onderzoek.

Online gedigitaliseerde teksten doorzoeken via het portaal Delpher in Nederland

Online gedigitaliseerde teksten doorzoeken via het portaal Delpher in Nederland

Miljoenen gedigitaliseerde pagina’s uit Nederlandse publicaties zijn nu op één plek doorzoekbaar want de Universiteitsbibliotheken van Amsterdam (UvA), Groningen, Leiden en Utrecht en de Koninklijke Bibliotheek (KB) lanceerden in november 2013 een nieuwe online dienst: Delpher. www.delpher.nl geeft toegang tot Nederlandse historische teksten uit de digitale collecties van wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen.

Nieuw documentatiecentrum Ch. Stallaert voor FV Regio Diest

Nieuw documentatiecentrum Ch. Stallaert voor FV Regio Diest

Op zaterdag 7 september 2013 werd het Diesters FV-documentatiecentrum Charles-François Stallaert geopend door schepen van erfgoed, archief en onderwijs Geert Cluckers. In zijn openingswoorden dankte hij de inzet van vrijwilligers voor een vereniging. De inzet van de FV-vrijwilligers in Diest resulteerde in dit documentatiecentrum. Martien Mondelaers, voorzitter van FV regio Diest, kreeg van de schepen het voorrecht om de naam bekend te maken van het documentatiecentrum: Ch. Stallaert. Samen met secretaris Sandra Alaerts heeft de schepen het uithangbord onthuld.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed