Help ons de genealogische bronnen te ordenen

Image: 
Help ons de genealogische bronnen te ordenen

Snel deelnemen? Klik hier!

De PRODEO werkgroep van FV is bezig met het stroomlijnen van de PROcessen voor Digitalisatie en Elektronische Ontsluiting van archiefbronnen binnen Familiekunde Vlaanderen. Eén van de belangrijke stappen naar een gebruiksvriendelijke ontsluiting is het opstellen van een praktische indeling van verschillende soorten en types van genealogische bronnen.

De bronnen zouden bijvoorbeeld gegroepeerd kunnen worden volgens historische of archivalische criteria, maar de vraag is of dat voor de gemiddelde of beginnende genealogisch onderzoeker duidelijke en relevante indelingen zijn. Omdat u uiteindelijk deze indeling kan gebruiken om interessante bronnen terug te vinden, willen we graag weten hoe u zelf zo'n indeling ziet. Daarom vragen we uw bereidwillige medewerking om verschillende types genealogische bronnen te sorteren in groepen.

Het groeperen van een lijst brontypes gebeurt met een eenvoudige online toepassing. Klik op http://conceptcodify.com/studies/1iuy5lp8/via/8fe50ww0/om mee te doen. Eerst dient u één of meerdere groepscategorieën aan te maken via de knop ‘Create a new group’ rechts bovenaan. De bedoeling is dan dat u de brontypes in de linkerkolom allemaal rangschikt onder deze groepen. U beslist daarbij wat waaronder hoort. Rekening houdend met deze groeperingen, kan de PRODEO-werkgroep dan verder werken aan het datamodel waarin de genealogische bronnen in groepscategorieën onderverdeeld zijn. Uw deelname is uiteraard volledig gratis, vrijblijvend en anoniem. Hoe meer deelnemers, des te beter het eindresultaat zal zijn. Alvast dank voor uw medewerking !