Proeven van het Rijksarchief: welke bronnen en archieffondsen wil u beter leren kennen ?

Image: 
Proeven van het Rijksarchief

Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief willen de archieven en lokale onderzoekers nog dichter bij elkaar brengen en lanceren daarom een online bevraging.

Vele kilometers archief bewaard in de Rijksarchieven zijn voor vele heemkundigen en genealogen nog steeds onbekend terrein. Via de organisatie van een reeks praktische workshops in de nabije toekomst willen Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief illustreren wat deze onbekende archieven in petto hebben voor lokaal historisch en genealogisch onderzoek.

Deze workshops zullen telkens op een welbepaalde bron of bronnenreeks focussen. Direct contact met het archief en de bronnen staat daarbij centraal. Het is belangrijk dat de workshops dicht aansluiten bij de noden en interesses van het publiek. Daarom werd beslist om een poll te organiseren.

Wat het Rijksarchief en Heemkunde Vlaanderen vooral willen weten is welke bronnen en archieven uw interesse wegdragen. Ze hebben een korte lijst van mogelijke archieven en bronnen opgesteld, maar staan ook open voor andere suggesties. Op basis van deze stemmen en suggesties zullen ze dan concreet opleidingstrajecten organiseren.

Laat uw stem dus horen en neem deel aan deze poll. Hoe meer mensen deelnemen, hoe beter zij geïnformeerd zijn:

www.heemkunde-vlaanderen.be/wat-wil-jij-proeven-van-het-rijksarchief-geef-ons-jouw-mening