Familiekunde Vlaanderen ijvert voor een betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België

Image: 
Familiekunde Vlaanderen ijvert voor een betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België

Tijdens het Congres van Familiekunde Vlaanderen op 24 mei 2014 werd een manifest voorgesteld waarin gepleit wordt voor een betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België.

De moeilijke toegang tot bevolkingsgegevens omwille van zeer lange raadplegingsembargo’s is immers een pijnpunt voor de vele familiekundigen en heemkundigen in België. Persoonsgegevens zijn tot minstens 100 jaar na het overlijden van een persoon zeer moeilijk (of niet) consulteerbaar voor genealogisch en heemkundig onderzoek.

Familiekunde Vlaanderen dringt daarom sterk aan op een verkorting van deze raadplegingstermijnen en een betere toegang tot bevolkingsgegevens voor genealogisch en historisch onderzoek. Dat zou best gebeuren via een aanpassing van de huidige Belgische wetgeving en via een uniforme Europese regelgeving. We willen de beleidsmakers sensibiliseren omtrent deze problematiek die voor familiekundigen zeer veel beperkingen inhoudt.

Er wordt aan dit manifest ook een petitie gekoppeld om iedereen de kans te geven dit standpunt te ondersteunen. Wie dit wenst kan deze petitie ondertekenen tijdens het congres of nadien bij één van de vele regionale afdelingen en documentatiecentra van FV.

De volledige tekst van het manifest vindt u hier: