49ste congres Familiekunde Vlaanderen (24 mei 2014)

Image: 
49ste congres Familiekunde Vlaanderen (24 mei 2014)

Op 24 mei 2014 vond in Nazareth (Oost-Vlaanderen) het jaarlijkse congres plaats van Familiekunde Vlaanderen. De vrijwilligers van FV Regio Deinze zorgden voor een uitstekende organisatie en een vlot verloop van de congresdag. Behalve de traditionele genealogische boekenbeurs, was er dit jaar ook een tentoonstelling van familietijdschriften te bezichtigen, naar aanleiding van het congresthema ‘Familietijdschriften: van idee tot realiteit’.

Familiekunde Vlaanderen lanceerde tijdens het congres een manifest dat ijvert voor een betere toegankelijkheid van de bevolkingsgegevens in België voor genealogisch onderzoek. Er werd ook een petitie gestart om de aanwezige congresdeelnemers de kans te geven dit manifest te ondersteunen.

Op het programma stonden drie voordrachten. Guido Demuynck (FV Regio Deinze) mocht de spits afbijten met een boeiende uiteenzetting over de enkwesten van de Raad van Vlaanderen als (te) weinig bekende genealogische bron. Talrijke voorbeelden overtuigden het publiek hiervan. Vervolgens presenteerde Ignace Van Driessche (Provincie Oost-Vlaanderen) de publicaties en het project inzake de landboeken en ommelopers in Oost-Vlaanderen. Na de broodjeslunch gaf Els Elenbaas (Nederlandse genealoge) een voordracht over het hoofdthema van het congres: ‘Familietijdschriften: van idee tot realiteit’. Er volgden een reeks praktische adviezen voor wie eraan denkt een familietijdschrift te beginnen.

Daarna volgde het ceremoniële deel van het congres, met de overhandiging van de CD-rom van een deel van het Fonds Lindemans aan een zoon van Leo Lindemans. Claude Gekiere, voorzitter van FV Regio Deinze, overhandigde vervolgens aan schepen van Cultuur te Deinze Rutger De Reu zijn kwartierstaat. Dit jaar ontving dr. Paul Huys een plakket als gehuldigde van FV omwille van zijn jarenlange gedreven genealogische onderzoek en zijn zeer omvangrijk aantal hoogkwalitatieve publicaties op dit vlak.

In zijn afscheidswoord dankte FV-voorzitter Marc Van den Cloot tenslotte een aantal personen en blikte even terug op de verwezenlijkingen van FV het afgelopen jaar. Traditioneel brachten ook onze genealogische zusterverenigingen een groet uit, waarna het congres op passende wijze werd afgesloten met een gesmaakt banket. Dank aan alle vrijwilligers en medewerkers, deelnemers, sprekers en sponsors voor deze zeer geslaagde congreseditie.

Het vijftigste congres van FV zal in 2015 plaatsvinden op 14 en 15 maart in het FelixArchief te Antwerpen. We kijken er alvast naar uit !