Familiekunde Vlaanderen op bezoek in het stadsarchief van Moeskroen

Image: 
Familiekunde Vlaanderen op bezoek in het stadsarchief van Moeskroen

Op 13 mei bracht FV een bezoek aan het stadsarchief van Moeskroen, samen met een delegatie van de Franse genealogische organisatie Amitiés franco-belges, onder leiding van Christophe Drugy, die tevens ook voorzitter is van de Fédération Française de Généalogie. Na een inleidend gedeelte kregen we als bezoekers een rondleiding achter de schermen van het stadsarchief.

Moeskroen is een Franstalige gemeente met faciliteiten voor Nederlandstaligen. Het archief van Moeskroen startte in 1969 met het verzamelen van historische documentatie over Moeskroen en de drie deelgemeenten Dottenijs (Dottignies), Lowingen (Luingne) en Herzeeuw (Herseaux). Er zijn tot vandaag nog vier aparte reeksen met gemeentelijke archieven in het archief, zo deelde archivaris Claude Depauw ons mee.

Een brand in 1996 met als gevolg de vernietiging van een archieffonds zette de gemeente ertoe aan om een nieuw archiefgebouw te construeren. In november 2001 kreeg het archief van Moeskroen haar huidige huisvesting, met de ingebruikneming van een volledig gerenoveerde vroegere textielfabriek. Het archief ressorteert thans onder de gemeente Moeskroen en bewaart sinds 2001 ook de recente gemeentearchieven.

Alle archiefbronnen die dateren uit het Ancien Regime (landboeken, parochiearchieven,…) werden overgedragen aan het Rijksarchief te Doornik. Het archief van Moeskroen bevat dus hoofdzakelijk hedendaagse documenten en staat grotendeels in functie van de gemeentediensten zelf. Zo worden er bouwvergunningen en andere ruimtelijke ordening dossiers bewaard. Er gebeurde tot op heden nog geen grondige archiefselectie en -vernietiging. Daarmee start men pas binnenkort omwille van dreigend plaatsgebrek. Er is in het archief meer dan vijf kilometer opslagruimte, waarvan ongeveer vier kilometer nu bezet is.

Door de toename van het aantal bezoekers die genealogisch onderzoek wensen te doen, werd er een genealogische leeszaal voorzien in het stadsarchief. Daar zijn kopieën van de parochieregisters en tafels van de Burgerlijke Stand in te kijken. De genealogische bronnen zijn in het archief raadpleegbaar conform de wettelijke bepalingen. Bevolkingsregisters ouder dan 120 jaar kunnen dus vrij ingekeken worden. De digitalisering van de bevolkingsregisters is ook hier reeds aangevat.

Wie zelf ter plaatse opzoekingen wil doen in het archief, kan dit gratis doen. Voor het opvragen en laten opsturen van documenten wordt minimum 20 euro aan administratieve onkosten gerekend.

Meer informatie over het archief van Moeskroen is te vinden via deze website: www.mouscron.be/26.asp.