Opendeurweekend in het Documentatiecentrum voor Familiegeschiedenis en Stamboomonderzoek van FV Regio Oostende

Image: 
Opendeurweekend in het Documentatiecentrum voor Familiegeschiedenis en Stamboomonderzoek van FV Regio Oostende

Op zaterdag 3 en zondag 4 mei, telkens van 10 uur tot 18 uur, is iedereen welkom in het VVF-gebouw aan de L. Colensstraat 6 (recht over de Volksbond).

In de museumvleugel van het documentatiecentrum te Oostende werd een nieuwe tentoonstelling omtrent “De Groote Oorlog 1914-1918” gerealiseerd. Er wordt aandacht besteed aan de ca. 365.000 gesneuvelde soldaten van Wereldoorlog I, met verwijzing naar de diverse bronnen over hen. In de diverse tentoonstellingskasten is een groot aantal bidprentjes terug te vinden. Heel wat postkaarten van verwoeste steden en gemeenten, onder meer een unieke verzameling van de Stad Ieper, liggen tentoongesteld. Ook aan de stad Oostende als etappestad werd gedacht, via heel wat fotomateriaal en met noodgeld uit de oorlogsjaren. Er zijn tevens foto’s terug te vinden van Duitse bezetters die zich “thuis voelden” te Oostende.

Een pronkstuk van deze tentoonstelling is een merkwaardig oorlogsdagboek van een Oostendse familie. Er is ook een verhaal terug te vinden van een kleinzoon over zijn grootvader. Tenslotte vindt u er ook een toonkast “militaria” met heel verrassende zaken zoals diverse eretekens, vuurkruisers, militaire zakboekjes, spaarboekjes en veel meer !

Deze tentoonstelling werd door de overheid erkend en gehonoreerd via de toekenning van het officiële herdenkingslogo van Honderd jaar “Groote Oorlog” (de klaproos).

U kan tijdens dit Opendeurweekend ook een bezoek brengen aan het documentatiecentrum zelf, waar een aantal vrijwilligers u zullen bijstaan. Er staan meer dan 10 computers met enorme databanken ter beschikking van de bezoekers. Zo beschikken we over een gespecialiseerde genealogische en heraldische bibliotheek, een verzameling van meer dan een miljoen rouwbrieven, 900.000 bidprentjes,… Kortom: heeft u belangstelling voor uw voorouders, West-Vlaamse roots, of bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van de “Groote Oorlog 1914-1918”? Dan is het Documentatiecentrum FV Regio Oostende the place to be.

Tijdens het opendeurweekend op 3 en 4 mei stelt FV Regio Oostende de deuren wijd open voor alle bezoekers. De toegang is gratis. Iedereen is dus van harte welkom !