Waar verbleef Adolf Hitler tijdens de winter van 1916-1917 ?

Image: 
Waar verbleef Adolf Hitler tijdens de winter van 1916-1917 ?

Zoals algemeen geweten, vocht Adolf Hitler als gewone soldaat mee tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij verbleef daarbij ook met tussenpozen aan het Duitse front in Vlaanderen. Toch was het tot nu toe onbekend waar hij de winter van 1916-1917 doorbracht.

Dankzij het onderzoek van Romain De Bouver is dit mysterie nu opgelost. Hitler verbleef tussen december 1916 en 5 maart 1917 in het pachthof Stomboschhoeve te Aarsele (nabij Deinze, Oost-Vlaanderen). Daarbij herinnerden de bewoners van deze hoeve ten tijde van de Eerste Wereldoorlog zich vooral dat Hitler nogal ‘voortvarend was tegenover de jonge dochters’ van het gezin. Het vergde voor R. De Bouver een combinatie van bronnenonderzoek en mondelinge geschiedenis om tot de juiste oplossing van Hitlers verblijfplaats te komen. U vindt het volledige relaas in het nieuwe tijdschriftnummer van Vlaamse Stam, 2 (2014).

Behalve deze interessante vondst, bevat dit congresnummer van Vlaamse Stam nog vele andere bijdragen, met bijzondere aandacht voor de regio Gent-Deinze omdat FV Regio Deinze dit jaar het Congres van Familiekunde Vlaanderen organiseert (24 mei 2014).

Marc Van Acker en Claude Gekiere lichten het congresthema van 2014 toe in hun bijdrage ‘Familietijdschriften: van idee tot realiteit’. In dit artikel wordt ook een alfabetisch overzicht gegeven van de familietijdschriften die berusten in het Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis te Merksem.

Verder vertelt Arnold Vandenbroucke over de droevige lotgevallen van de vermeende heks Tanneken Sconyncx en zijn er diverse artikels van de hand van dr. Paul Huys (onder meer over de burgemeesters en schepenen van Astene in de 18de eeuw en de Nazarethse processen voor de Raad van Vlaanderen).