Genver.nl wordt zoekakten.nl

Image: 
Genver.nl wordt zoekakten.nl

Zoekakten.nl heeft begin juni 2014 het roer overgenomen van GenVer. Vrijwel alle gegevens werden uit GenVer overgenomen en op zoekakten.nl verwerkt. Zoekakten.nl verwijst door naar de FamilySearch-scans voor locaties in Nederland en België en is een gratis toegankelijk online privé-initiatief.

Naar aanleiding van de start van zoekakten.nl werden er veel nieuwe collecties toegevoegd, bijvoorbeeld alle FamilySearch-updates vanaf begin april 2014 tot heden die nog niet op GenVer aanwezig waren.

Vooral voor wat de Burgerlijke Stand van gemeenten uit de provincie Oost-Vlaanderen betreft, is de aanvulling aanzienlijk: http://zoekakten.nl/nieuw.php. Mensen met roots in Oost-Vlaanderen worden hiermee sterk geholpen bij het genealogisch onderzoek en worden warm aanbevolen om zeker eens een kijkje te nemen !

Andere nieuwe toevoegingen op zoekakten.nl zijn te vinden voor Henegouwen, Zuid-Holland (Leiden), Overijssel (Huwelijken 1933 - 1938) en Nederlands Limburg (Huwelijken 1913 -1938).

Bronnen: FamilySearch, website NGV en eigen berichtgeving