Genver.nl wordt zoekakten.nl

Genver.nl wordt zoekakten.nl

Zoekakten.nl heeft begin juni 2014 het roer overgenomen van GenVer. Vrijwel alle gegevens werden uit GenVer overgenomen en op zoekakten.nl verwerkt. Zoekakten.nl verwijst door naar de FamilySearch-scans voor locaties in Nederland en België en is een gratis toegankelijk online privé-initiatief.

Naar aanleiding van de start van zoekakten.nl werden er veel nieuwe collecties toegevoegd, bijvoorbeeld alle FamilySearch-updates vanaf begin april 2014 tot heden die nog niet op GenVer aanwezig waren.

Vooral voor wat de Burgerlijke Stand van gemeenten uit de provincie Oost-Vlaanderen betreft, is de aanvulling aanzienlijk: http://zoekakten.nl/nieuw.php. Mensen met roots in Oost-Vlaanderen worden hiermee sterk geholpen bij het genealogisch onderzoek en worden warm aanbevolen om zeker eens een kijkje te nemen !

Andere nieuwe toevoegingen op zoekakten.nl zijn te vinden voor Henegouwen, Zuid-Holland (Leiden), Overijssel (Huwelijken 1933 - 1938) en Nederlands Limburg (Huwelijken 1913 -1938).

Bronnen: FamilySearch, website NGV en eigen berichtgeving