Website familienaam.be in een nieuw kleedje

Image: 
Website familienaam.be in een nieuw kleedje

Iedereen heeft wellicht al eens zijn of haar familienaam opgezocht via familienaam.be om te zien hoeveel naamgenoten er in België leven en in welke regio‘s ze zich situeren.

Je familienaam is een eerste hulpmiddel om je familiegeschiedenis op het spoor te komen. Het opzoeken van de verspreiding van je familienaam via deze website kan je immers al een indicatie geven van de regio van herkomst van je voorouders.

Familienaam.be kreeg een update en een nieuw kleedje aangemeten. Nu zijn via deze website de gegevens uit het Belgisch bevolkingsregister van 2008 raadpleegbaar naast deze van 1998. Je kan dus vergelijken hoe je aantal naamgenoten in België evolueerde tussen 1998 en 2008. Als toemaatje kan je zelfs de kleur van de kaart kiezen.

De cartografische tool werd verfijnd, zodat er gemakkelijker per gemeente kan gezien worden hoeveel naamgenoten er wonen, ook in relatieve aantallen, via procenten ten opzichte van de totale bevolking.

Hiermee is de eerste fase van de vernieuwing van de website voltooid. Neem dus zeker eens een kijkje!

Prof. Ann Marynissen en haar echtgenoot Paul Bijnens zijn de initiatiefnemers en beheerders van familienaam.be. Zij zullen nu in samenwerking met Familiekunde Vlaanderen deze website in een tweede fase verder uitbreiden via de toevoeging van het familienamenwoordenboek van dr. Frans Debrabandere. Op die manier zullen de bezoekers van familienaam.be zowel de verspreiding van een familienaam in België als de betekenis ervan kunnen opzoeken. Prof. Marynissen geeft via deze website tevens een toelichting omtrent de historiek van de familienaamgeving in België (‘Alles over familienamen’).

De vernieuwing van de website familienaam.be en de toevoeging van het familienamenwoordenboek van dr. Debrabandere aan de familienamendatabank wordt gerealiseerd door Sebastiaan Marynissen, student burgerlijk ingenieur bouwkunde, met financiële en logistieke steun van FV en mede dankzij de medewerking van Variaties vzw.

We nodigen je van harte uit om de vernieuwde website te ontdekken!