Overzicht nieuws- en mediaberichten

Proeven van het Rijksarchief: welke bronnen en archieffondsen wil u beter leren kennen ?

Proeven van het Rijksarchief

Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief willen de archieven en lokale onderzoekers nog dichter bij elkaar brengen en lanceren daarom een online bevraging.

Vele kilometers archief bewaard in de Rijksarchieven zijn voor vele heemkundigen en genealogen nog steeds onbekend terrein. Via de organisatie van een reeks praktische workshops in de nabije toekomst willen Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief illustreren wat deze onbekende archieven in petto hebben voor lokaal historisch en genealogisch onderzoek.

49ste congres Familiekunde Vlaanderen (24 mei 2014)

49ste congres Familiekunde Vlaanderen (24 mei 2014)

Op 24 mei 2014 vond in Nazareth (Oost-Vlaanderen) het jaarlijkse congres plaats van Familiekunde Vlaanderen. De vrijwilligers van FV Regio Deinze zorgden voor een uitstekende organisatie en een vlot verloop van de congresdag. Behalve de traditionele genealogische boekenbeurs, was er dit jaar ook een tentoonstelling van familietijdschriften te bezichtigen, naar aanleiding van het congresthema ‘Familietijdschriften: van idee tot realiteit’.

Nieuw tijdschriftnummer van Vlaamse Stam in de brievenbus

Nieuw tijdschriftnummer van Vlaamse Stam in de brievenbus

Het nieuwe mei-juni nummer van Vlaamse Stam bevat opnieuw een mooie combinatie van artikels en nieuwsberichten in verband met familiegeschiedenis. We kijken in dit nummer herhaaldelijk buiten Vlaanderen, omdat familiekundig onderzoek nu eenmaal geen grenzen kent.

Maarten Larmuseau opent met de inmiddels achtste aflevering van zijn column omtrent recent DNA- en historisch migratieonderzoek. Hierin focust hij op de valkuilen in de interpretatie van Vlaamse genetisch-genealogische data.

Familiekunde Vlaanderen ijvert voor een betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België

Familiekunde Vlaanderen ijvert voor een betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België

Tijdens het Congres van Familiekunde Vlaanderen op 24 mei 2014 werd een manifest voorgesteld waarin gepleit wordt voor een betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België.

De moeilijke toegang tot bevolkingsgegevens omwille van zeer lange raadplegingsembargo’s is immers een pijnpunt voor de vele familiekundigen en heemkundigen in België. Persoonsgegevens zijn tot minstens 100 jaar na het overlijden van een persoon zeer moeilijk (of niet) consulteerbaar voor genealogisch en heemkundig onderzoek.

Familiekunde Vlaanderen op bezoek in het stadsarchief van Moeskroen

Familiekunde Vlaanderen op bezoek in het stadsarchief van Moeskroen

Op 13 mei bracht FV een bezoek aan het stadsarchief van Moeskroen, samen met een delegatie van de Franse genealogische organisatie Amitiés franco-belges, onder leiding van Christophe Drugy, die tevens ook voorzitter is van de Fédération Française de Généalogie. Na een inleidend gedeelte kregen we als bezoekers een rondleiding achter de schermen van het stadsarchief.

Familiekunde Vlaanderen en Woestijnvis op zoek naar bijzondere familieverhalen

Familiekunde Vlaanderen en Woestijnvis op zoek naar bijzondere familieverhalen

Zat je overgrootvader ooit op hetzelfde Red Star Line schip als Albert Einstein? Was jouw betovergrootmoeder model voor een beroemde schilder? Of woonde jouw voorouder de operavoorstelling van De Stomme van Portici bij op 25 augustus 1830 te Brussel ? Kortom: we vernemen graag jouw bijzonder familieverhaal !

Help ons de genealogische bronnen te ordenen

Help ons de genealogische bronnen te ordenen

Snel deelnemen? Klik hier!

De PRODEO werkgroep van FV is bezig met het stroomlijnen van de PROcessen voor Digitalisatie en Elektronische Ontsluiting van archiefbronnen binnen Familiekunde Vlaanderen. Eén van de belangrijke stappen naar een gebruiksvriendelijke ontsluiting is het opstellen van een praktische indeling van verschillende soorten en types van genealogische bronnen.

Opendeurweekend in het Documentatiecentrum voor Familiegeschiedenis en Stamboomonderzoek van FV Regio Oostende

Opendeurweekend in het Documentatiecentrum voor Familiegeschiedenis en Stamboomonderzoek van FV Regio Oostende

Op zaterdag 3 en zondag 4 mei, telkens van 10 uur tot 18 uur, is iedereen welkom in het VVF-gebouw aan de L. Colensstraat 6 (recht over de Volksbond).

Nieuw boek: Vlamigrant. Over migratie van Vlamingen vroeger en nu

Nieuw boek: Vlamigrant. Over migratie van Vlamingen vroeger en nu

De Erfgoeddag 2014 komt met rasse schreden dichterbij: op zondag 27 april 2014 is het zover!

Tijdens de Erfgoeddag wordt in het Atlasgebouw te Antwerpen (Carnotstraat 110) tussen 11 uur en 13 uur een boek van het Davidsfonds voorgesteld: Vlamigrant. Over migratie van Vlamingen vroeger en nu. Het Documentatie- en studiecentrum voor Familiegeschiedenis te Merksem leverde een grote hoeveelheid documentatiemateriaal aan voor deze nieuwe publicatie en Familiekunde Vlaanderen stelt dan ook als trotse samenwerkingspartner graag het eindresultaat aan u voor.

Waar verbleef Adolf Hitler tijdens de winter van 1916-1917 ?

Waar verbleef Adolf Hitler tijdens de winter van 1916-1917 ?

Zoals algemeen geweten, vocht Adolf Hitler als gewone soldaat mee tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij verbleef daarbij ook met tussenpozen aan het Duitse front in Vlaanderen. Toch was het tot nu toe onbekend waar hij de winter van 1916-1917 doorbracht.

Overzicht van de familietijdschriften in het Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis te Merksem

Overzicht van de familietijdschriften in het Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis te Merksem

Op zaterdag 24 mei 2014 organiseert FV Regio Deinze het jaarlijks congres van Familiekunde Vlaanderen. Het congresthema luidt ‘Familietijdschriften: van idee tot realiteit’.

Nieuw gespreksforum voor familiekunde en heemkunde

Nieuw gespreksforum voor Familiekunde Vlaanderen en Heemkunde Vlaanderen

Heb je een vraag omtrent de geschiedenis van jouw gemeente of stad ? Of kan je wat hulp gebruiken bij het ontcijferen van oude handgeschreven bronnen?

Dan kan je vanaf nu terecht op een gloednieuw digitaal gespreksforum: www.forumheemkundefamiliekunde.be of www.forumfamiliekundeheemkunde.be.

Fonds Napoleon volledig ontsloten

Fonds Napoleon volledig ontsloten

In 2011 ontving het Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis te Merksem een omvangrijke gift van Eugène de Lelys. Eugène was nauw betrokken bij Familiekunde Vlaanderen. Hij was onder meer bestuurslid bij Familiekunde Brussel en lid van de Raad van Bestuur van Familiekunde Vlaanderen.

Standpunt van Familiekunde Vlaanderen over het wetsontwerp over de toekenning van de familienaam in België en over de beperkte raadpleging van genealogische bronnen

Standpunt van Familiekunde Vlaanderen over het wetsontwerp over de toekenning van de familienaam in België en over de beperkte raadpleging van genealogische bronnen

Familiekunde Vlaanderen werd door de Kamercommissie gevraagd om begin januari 2014 een advies uit te brengen omtrent dit nieuwe wetsontwerp. In dit advies hebben we gepleit voor de vrije keuze van de familienaam van de vader OF de moeder. Op die wijze respecteren we het gelijkheidsbeginsel. De meeste familiekundigen zoeken al hun voorouders op, zowel langs vaders- en moederszijde.

Parochieregisters Eppegem binnenkort online

Parochieregisters Eppegem binnenkort online

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Eppegem zwaar geteisterd: er werden maar liefst 176 huizen platgebrand. Ook de kerk en het toenmalige gemeentehuis liepen enorme schade op. De originele parochieregisters, die bewaard werden in de kerk, gingen in de vlammen op.

De Gazette van Detroit bestaat 100 jaar

De Gazette van Detroit bestaat 100 jaar

Op 13 augustus 2014 zal de Gazette van Detroit precies 100 kaarsjes uitblazen. Deze unieke Vlaamse krant in Noord-Amerika wordt daarom dit jaar extra in de kijker gezet. Duizenden emigranten uit Vlaanderen zochten in de 19de en 20ste eeuw een beter bestaan in Noord-Amerika. De stichting van de krant Gazette van Detroit was een rechtstreeks gevolg van deze grote volksverhuizing naar de VS en Canada en is een levende kroniek van de levensomstandigheden van deze emigranten en hun nakomelingen.

Wijziging van de familienaamgeving in België: standpunt Familiekunde Vlaanderen en historische context

Standpunt van Familiekunde Vlaanderen inzake het wetsontwerp met  betrekking tot de toekenning van de familienaam in België

Standpunt van Familiekunde Vlaanderen inzake het wetsontwerp met betrekking tot de toekenning van de familienaam in België

Familiekunde Vlaanderen werd begin januari 2014 door de Kamercommissie gevraagd om een advies uit te brengen omtrent dit nieuwe wetsontwerp. Daarin hebben we gepleit voor de vrije keuze van de familienaam van de vader OF de moeder. Op die wijze respecteren we het gelijkheidsbeginsel.

Vernieuwd overzicht van databanken en indices

Vernieuwd overzicht van databanken en indices

Binnen Familiekunde Vlaanderen wordt door de PRODEO-werkgroep intensief gewerkt aan een betere raadpleegbaarheid van de gedigitaliseerde genealogische gegevens en aan een uniforme wijze van gegevensinvoer door de vrijwilligers in de diverse afdelingen en documentatiecentra.

Het streefdoel is het creëren van een overkoepelende databank met daarin zoveel mogelijk overleden personen die in het verleden in Vlaanderen en Brussel hebben geleefd, voor zover de historische bronnen toelaten hen te identificeren.

Familietijdschriften: van idee tot realiteit. Congres Familiekunde Vlaanderen (24 mei 2014)

Familietijdschriften: van idee tot realiteit

Wie op zaterdag 24 mei 2014 wil ontsnappen aan de onvermijdelijke politieke analyses omtrent de ‘moeder aller verkiezingen’ op 25 mei, kan terecht bij Familiekunde Vlaanderen voor een duik in de wereld van de familiegeschiedenis en in het bijzonder de familietijdschriften.

Vrijwilligers gezocht voor digitaliseringsproject: vluchtelingen uit België in Tilburg (1914-1918)

Vrijwilligers gezocht voor digitaliseringsproject: vluchtelingen uit België in Tilburg (1914-1918)

Familiekunde Vlaanderen ontving een oproep vanwege de Erfgoedcel Noorderkempen.

Deze erfgoedcel is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van elf gemeenten uit de Noorderkempen (Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar) en werkt voor het project ‘Vluchtelingen uit België in Tilburg (1914-1918)’ samen met het Stadsarchief van Turnhout en het Regionaal Archief Tilburg.

Waarover gaat het?

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed