Overzicht nieuws- en mediaberichten

Websites met gedigitaliseerde historische kranten

Websites met gedigitaliseerde historische kranten

De laatste jaren is het aanbod aan gedigitaliseerd historische krantenmateriaal exponentieel toegenomen. Dat is geweldig nieuws voor genealogen en familiekundigen, omdat historische kranten onverwachte informatie kunnen bevatten over je voorouders of verwanten.

Waren je voorouders winnaars van sportwedstrijden ? Slachtoffers (of daders) van misdrijven ? Of plaatsten ze advertenties in kranten, zodat je hun toenmalige beroep kan nagaan ? Je kan dit allemaal op het spoor komen in de gedrukte periodieke pers van weleer.

Interactief rondleiden van je publiek

Interactief rondleiden van je publiek

Inleidende vorming voor gelegenheidsgidsen tijdens erfgoedevenementen

Tijdens erfgoedevenementen zoals bijvoorbeeld Erfgoeddag, Open Monumentendag of Open Kerkendagen probeer je als gelegenheidsgids je publiek te begeesteren met je erfgoedverhaal.

Herdenking Eerste Wereldoorlog. Bronnen en databanken voor familiekundigen

Herdenking Eerste Wereldoorlog. Bronnen en databanken voor familiekundigen

Op 4 augustus 1914 viel Duitsland België binnen in de buurt van Luik. Tussen 2014 en 2018 zal de Eerste Wereldoorlog internationaal herdacht worden. In ieders familiegeschiedenis speelde deze oorlog zonder twijfel een niet te onderschatten rol. De levensomstandigheden van onze voorouders ondergingen ingrijpende veranderingen en soms raakt de genealoog het spoor van een familielid in deze periode bijster.

Website familienaam.be in een nieuw kleedje

Website familienaam.be in een nieuw kleedje

Iedereen heeft wellicht al eens zijn of haar familienaam opgezocht via familienaam.be om te zien hoeveel naamgenoten er in België leven en in welke regio‘s ze zich situeren.

Je familienaam is een eerste hulpmiddel om je familiegeschiedenis op het spoor te komen. Het opzoeken van de verspreiding van je familienaam via deze website kan je immers al een indicatie geven van de regio van herkomst van je voorouders.

Parochieverslagen uit de Eerste Wereldoorlog online beschikbaar via de website van het Rijksarchief in België

Parochieverslagen uit de Eerste Wereldoorlog online beschikbaar via de website van het Rijksarchief in België

In december 1918 richtte kardinaal Mercier een interdiocesane commissie op die hij belastte met een drievoudige opdracht: een waarheidsgetrouw relaas brengen van wat zich in België tijdens de oorlogsjaren had afgespeeld, het verankeren van de oorlogsgebeurtenissen in het collectief geheugen en het in de verf zetten van het aandeel van de Belgische kerk in het verzet tegen de Duitse agressor.

Please sign our petition for better access to genealogical sources in Belgium

Please sign our petition for better access to genealogical sources in Belgium

Many people searching for their roots in Belgium regret the difficult access to recent genealogical sources in Belgium. Due to the current Belgian legislation, the civil registry records are not accessible until 100 years. The resident registration in Belgium is even not accessible during the first 120 years ! In comparison with other countries, these long terms are no longer acceptable. Furthermore, the administrative procedure for consulting these sources, is very long and complicated.

Petitie voor een betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België

Petitie voor een betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België

English version

De moeilijke toegang tot bevolkingsgegevens is een pijnpunt voor de vele genealogen en heemkundigen in België. Persoonsgegevens zijn tot minstens 100 jaar na het overlijden van een persoon zeer moeilijk (of helemaal niet) raadpleegbaar.

Geboortedagen gezocht!

Geboortedagen gezocht!

Tapis plein zoekt twaalf geboortedagen van dingen of mensen die iets met immaterieel cultureel erfgoed te maken hebben voor de kalenderrubriek 'De geboortedag van …'.

Ken jij de geboortedag van de eerste voorzitter van het lokale processiecomité of van de bakker die het smakelijkste recept van de streek heeft beproefd? Weet je wanneer de oudste reus, of zijn maker, werd geboren of wie het eerste frietkot op de markt heeft geïnstalleerd? En welke familie heeft al eens een volkssportkampioen voortgebracht?

Genver.nl wordt zoekakten.nl

Genver.nl wordt zoekakten.nl

Zoekakten.nl heeft begin juni 2014 het roer overgenomen van GenVer. Vrijwel alle gegevens werden uit GenVer overgenomen en op zoekakten.nl verwerkt. Zoekakten.nl verwijst door naar de FamilySearch-scans voor locaties in Nederland en België en is een gratis toegankelijk online privé-initiatief.

Naar aanleiding van de start van zoekakten.nl werden er veel nieuwe collecties toegevoegd, bijvoorbeeld alle FamilySearch-updates vanaf begin april 2014 tot heden die nog niet op GenVer aanwezig waren.

Proeven van het Rijksarchief: welke bronnen en archieffondsen wil u beter leren kennen ?

Proeven van het Rijksarchief

Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief willen de archieven en lokale onderzoekers nog dichter bij elkaar brengen en lanceren daarom een online bevraging.

Vele kilometers archief bewaard in de Rijksarchieven zijn voor vele heemkundigen en genealogen nog steeds onbekend terrein. Via de organisatie van een reeks praktische workshops in de nabije toekomst willen Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief illustreren wat deze onbekende archieven in petto hebben voor lokaal historisch en genealogisch onderzoek.

49ste congres Familiekunde Vlaanderen (24 mei 2014)

49ste congres Familiekunde Vlaanderen (24 mei 2014)

Op 24 mei 2014 vond in Nazareth (Oost-Vlaanderen) het jaarlijkse congres plaats van Familiekunde Vlaanderen. De vrijwilligers van FV Regio Deinze zorgden voor een uitstekende organisatie en een vlot verloop van de congresdag. Behalve de traditionele genealogische boekenbeurs, was er dit jaar ook een tentoonstelling van familietijdschriften te bezichtigen, naar aanleiding van het congresthema ‘Familietijdschriften: van idee tot realiteit’.

Nieuw tijdschriftnummer van Vlaamse Stam in de brievenbus

Nieuw tijdschriftnummer van Vlaamse Stam in de brievenbus

Het nieuwe mei-juni nummer van Vlaamse Stam bevat opnieuw een mooie combinatie van artikels en nieuwsberichten in verband met familiegeschiedenis. We kijken in dit nummer herhaaldelijk buiten Vlaanderen, omdat familiekundig onderzoek nu eenmaal geen grenzen kent.

Maarten Larmuseau opent met de inmiddels achtste aflevering van zijn column omtrent recent DNA- en historisch migratieonderzoek. Hierin focust hij op de valkuilen in de interpretatie van Vlaamse genetisch-genealogische data.

Familiekunde Vlaanderen ijvert voor een betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België

Familiekunde Vlaanderen ijvert voor een betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België

Tijdens het Congres van Familiekunde Vlaanderen op 24 mei 2014 werd een manifest voorgesteld waarin gepleit wordt voor een betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België.

De moeilijke toegang tot bevolkingsgegevens omwille van zeer lange raadplegingsembargo’s is immers een pijnpunt voor de vele familiekundigen en heemkundigen in België. Persoonsgegevens zijn tot minstens 100 jaar na het overlijden van een persoon zeer moeilijk (of niet) consulteerbaar voor genealogisch en heemkundig onderzoek.

Familiekunde Vlaanderen op bezoek in het stadsarchief van Moeskroen

Familiekunde Vlaanderen op bezoek in het stadsarchief van Moeskroen

Op 13 mei bracht FV een bezoek aan het stadsarchief van Moeskroen, samen met een delegatie van de Franse genealogische organisatie Amitiés franco-belges, onder leiding van Christophe Drugy, die tevens ook voorzitter is van de Fédération Française de Généalogie. Na een inleidend gedeelte kregen we als bezoekers een rondleiding achter de schermen van het stadsarchief.

Familiekunde Vlaanderen en Woestijnvis op zoek naar bijzondere familieverhalen

Familiekunde Vlaanderen en Woestijnvis op zoek naar bijzondere familieverhalen

Zat je overgrootvader ooit op hetzelfde Red Star Line schip als Albert Einstein? Was jouw betovergrootmoeder model voor een beroemde schilder? Of woonde jouw voorouder de operavoorstelling van De Stomme van Portici bij op 25 augustus 1830 te Brussel ? Kortom: we vernemen graag jouw bijzonder familieverhaal !

Help ons de genealogische bronnen te ordenen

Help ons de genealogische bronnen te ordenen

Snel deelnemen? Klik hier!

De PRODEO werkgroep van FV is bezig met het stroomlijnen van de PROcessen voor Digitalisatie en Elektronische Ontsluiting van archiefbronnen binnen Familiekunde Vlaanderen. Eén van de belangrijke stappen naar een gebruiksvriendelijke ontsluiting is het opstellen van een praktische indeling van verschillende soorten en types van genealogische bronnen.

Opendeurweekend in het Documentatiecentrum voor Familiegeschiedenis en Stamboomonderzoek van FV Regio Oostende

Opendeurweekend in het Documentatiecentrum voor Familiegeschiedenis en Stamboomonderzoek van FV Regio Oostende

Op zaterdag 3 en zondag 4 mei, telkens van 10 uur tot 18 uur, is iedereen welkom in het VVF-gebouw aan de L. Colensstraat 6 (recht over de Volksbond).

Nieuw boek: Vlamigrant. Over migratie van Vlamingen vroeger en nu

Nieuw boek: Vlamigrant. Over migratie van Vlamingen vroeger en nu

De Erfgoeddag 2014 komt met rasse schreden dichterbij: op zondag 27 april 2014 is het zover!

Tijdens de Erfgoeddag wordt in het Atlasgebouw te Antwerpen (Carnotstraat 110) tussen 11 uur en 13 uur een boek van het Davidsfonds voorgesteld: Vlamigrant. Over migratie van Vlamingen vroeger en nu. Het Documentatie- en studiecentrum voor Familiegeschiedenis te Merksem leverde een grote hoeveelheid documentatiemateriaal aan voor deze nieuwe publicatie en Familiekunde Vlaanderen stelt dan ook als trotse samenwerkingspartner graag het eindresultaat aan u voor.

Waar verbleef Adolf Hitler tijdens de winter van 1916-1917 ?

Waar verbleef Adolf Hitler tijdens de winter van 1916-1917 ?

Zoals algemeen geweten, vocht Adolf Hitler als gewone soldaat mee tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij verbleef daarbij ook met tussenpozen aan het Duitse front in Vlaanderen. Toch was het tot nu toe onbekend waar hij de winter van 1916-1917 doorbracht.

Overzicht van de familietijdschriften in het Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis te Merksem

Overzicht van de familietijdschriften in het Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis te Merksem

Op zaterdag 24 mei 2014 organiseert FV Regio Deinze het jaarlijks congres van Familiekunde Vlaanderen. Het congresthema luidt ‘Familietijdschriften: van idee tot realiteit’.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed