Publicaties

Titel Auteur(s)
Wommelgem overlijden 1802-1919 Eugeen P.C. Van Vooren
Aldfaer voor gevorderden Philippe Van den Eynde
PR Schriek Begrafenissen en Overlijden 1556-1929 Rene Lambrechts
Het geslacht Vanschoebeke Juul Desmet
50 jaar VVF-Krant - Brugse Stam Eddy Dubruqué, Tony Strypsteen
De Barbier Jeff Goethals
Oudegem: Staten van Goed 1632-1796 Frans Osselaer
SINT-KATHERINA-LOMBEEK - Indexlijsten van geboorten, huwelijken en overlijdens - 1798-1917 Jos Segers
WAMBEEK - Indexlijsten van geboorten, huwelijken en overlijdens - 1796-1917 Jos Segers
TERNAT - Indexlijsten van geboorten, huwelijken en overlijdens - 1796-1917 Jos Segers
Woordenlijst Latijn-Nederlands voor genealogen Renaat Lobbestael
Wakken – (E)migranten. Een onderzoek naar de migratiestromen van en naar het buitenland. Registratie in de Wakkense bevolkingsregisters Chris Folens
Penningkohieren van Vinderhoute 1571-1572 en 1574-1577 Luc Neyt
Staten van Goed Stad Aalst en de praterijen Mijlbeek en Schaerbeek, Deel 1 1730 - 1795 Karel De Brouwer
De volkstelling van 1702 in Diest Herman Swinnen, Jan Caluwaerts, Paul Behets
Amerikaanse zantingen; De bronnen deel X Paul Callens
Amerikaanse zantingen; De bronnen deel IX Paul Callens
Amerikaanse zantingen; De bronnen deel VIII Paul Callens
Amerikaanse zantingen; De mensen deel XII Paul Callens
Amerikaanse zantingen; De mensen deel XI Paul Callens
Amerikaanse zantingen; De mensen deel X Paul Callens
Amerikaanse zantingen; De mensen deel IX Paul Callens
Sint-Ulriks-Kapelle, Gezinsreconstructies van 1692 tot 1916 Léon Verheylewegen
Kloostergemeenschap Zrs. Maricolen – Gottem en Grammene Arnold Vandenbroucke, Kris Heyerick
Naar den Oorlog / Herinneringen 1914-1915 van een Londerzeelse karabinier te velde, gewond en krijgsgevangen Aloïs Pas, Wim Pas

Pagina's