Formulier (nieuwe) publicaties insturen

U kan onderstaand invulformulier gebruiken voor het insturen van (nieuwe) publicaties voor de website van Familiekunde Vlaanderen. Indien u een exemplaar van uw nieuwe publicatie schenkt aan het Documentatie- en Studiecentrum te Merksem, wordt eveneens een aankondiging met coverillustratie geplaatst in Vlaamse Stam. Als u meer dan één publicatie wil insturen, dan moet u het formulier voor elke publicatie opnieuw invullen en verzenden. Ook leden en externen mogen publicaties insturen op voorwaarde dat deze publicaties relevant en kwaliteitsvol zijn. Familiekunde Vlaanderen kan ingezonden publicaties weigeren.


Eerst de voornaam, daarna de achternaam. Meerdere auteurs worden gescheiden door middel van een komma.
Meerdere locaties worden gescheiden door middel van een komma.
Meerdere periodes worden gescheiden door middel van een komma.
Maximale bestandsgrootte: 10 MB. Toegestane bestandsextensies: png gif jpg.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png tif.
pagina's
EUR
Vermeld ook eventuele verzendingskosten.
EUR