Overzichtstabel van de primitieve kadasterplannen (1813), de Atlas der Buurtwegen (1845) en het plan van Popp (1861) van HERENT

Veel archieven van het oude Herent zijn helaas verloren gegaan. Een familiegeschiedenis in die gemeente uitwerken is dan ook niet eenvoudig.
Reden te meer om zo veel mogelijk alternatieve bronnen aan te wenden. En daar horen ook plannen bij.

Patrick Trio bewerkte zo drie belangrijke reeksen plannen van Herent uit de negentiende eeuw, haalde de persoonsgegevens uit de bijhorende leggers en koppelde alles aan mekaar per perceel.
Het resultaat is een overzichtstabel waarin u te weten komt waar in Herent een bepaalde persoon woonde en/of eventueel nog een eigendom had. Het geeft een beeld van de evolutie van de eigenaars per perceel over een periode van 60 jaar. En blijft het pand in de familie, dan is de opeenvolging van generaties te zien.

Hij gebruikte:
de primitieve kadasterplannen die voor Herent nog tijdens de Franse bezetting in 1813 door Jean Charles de Mortier getekend werden
de Atlas der Buurtwegen die hier in 1845 getekend en opgesteld werd door landmeter Buyse
en tenslotte de Popp-kaart die van 1861 dateert.

Met de index achteraan in het boek, is het mogelijk vanuit een persoonsnaam naar het perceel (of de percelen) te gaan waar iemand eigenaar van was.
Deze personenindex is nu reeds consulteerbaar op de website van FV Leuven.

Auteur(s): 
Patrick TRIO
Jaar van uitgave: 
2022
Prijs: 
35,00 euro
Ledenprijs: 
30,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Herent
Periode in publicatie: 
19de eeuw
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
550