Regio Leuven

Overzicht nieuws, databanken, indices, publicaties enz. Meer info over deze afdeling kan u terugvinden onder Afdelingen of in de Ledenzone.

BRABANT CRONIKEL - JUBILEUM

Abstract: 

25 Jaargangen zijn er nu verschenen van Brabant Cronikel.
En terugkijken in oudere nummers of jaargangen is een niet-alledaagse maar een verrassende bezigheid.

De volkstelling van 1693 in oostelijk Vlaams-Brabant

Auteur(s): 
Daniel Schepens
René Verbeylen
Abstract: 

Dit boek is het vijfde in onze reeks over de volkstellingen in oostelijk Vlaams-Brabant. Na de edities van 1702, 1709, 1747 en 1755 hebben we nu ook de volkstelling van 1693 verwerkt.

Volkstelling 1755 in oostelijk Vlaams-Brabant

Auteur(s): 
Daniel Schepens
René Verbeylen
Abstract: 

De volkstelling van 1755 voor Oostelijk Vlaams-Brabant vervolledigt de reeks van eerder uitgegeven volkstellingen van 1702, 1709 en 1747.

Gezinsstructuren uit de parochieregisters van Landen 1676-1821

Auteur(s): 
Willy Massin
Abstract: 

Willy Massin (†2003) bewerkte de parochieregisters van Landen en publiceerde in 1983 een boekwerk in drie delen, waarin hij de gegevens uit de doopregisters en de huwelijksregisters combineerde tot een gezinsreconstructie. Waar mogelijk voegde hij er informatie over het huwelijk van de ouders aan toe en vermeldde ook de doopheffers en huwelijksgetuigen.

Cijnsboek van Hoegaarden - 1582

Auteur(s): 
Paul Vanduynhoven
Abstract: 

Hoegaarden was een Luikse enclave in het hertogdom Brabant waar heel wat onroerende goederen (akkers, weilanden, vijvers, wijngaarden, ..) cijnsplichtig waren aan de Luikse prinsbisschop.

Waar was Wat - Toponiemen van de Brusselse Vijfhoek tot 1830 in kaart

Auteur(s): 
Ingeborg Jorissen
Abstract: 

Men kan dit werk zien als een soort atlas met 42 thematische kaarten voor het Brussel van de middeleeuwen tot 1830 met bijhorende nederlandse én franse index.

Langdorp - Tellingen van 1663 - 1784 - 1796

Auteur(s): 
Paul Kempeneers - Daniel Notredame
Abstract: 

Vele jaren geleden gaf FV Leuven - toen nog VVF - drie publicaties uit met bronbewerkingen van Langdorp.

Paul Kempeneers had een telling van de huizen en gehuwden uit het jaar 1663 - te vinden in het overlijdensregister van de parochie - bewerkt. Hij deed hetzelfde met de volkstelling van Langdorp van het jaar IV (1796), opgenomen onder de Franse bezetting.

De pest en haar slachtoffers in Brussel – 1668

Auteur(s): 
Herman Swinnen (redactie)
Paul Behets
Kristof Van Pottelbergh
e.a.
Abstract: 

Het is de bronnenpublicatie van meerdere registers opgesteld door de Brusselse magistraat tijdens en naar aanleiding van de laatste pestepidemie (1668-69) in Brussel.
Deze registers geven veel informatie over de be

Uyt den Broode. Emancipatie-akten uit Vlaams- en Waals-Brabant, 1581-1615

Auteur(s): 
Jan Caluwaerts
Abstract: 

Door een kind "uyt den broode te doen" of te emanciperen, kwam een er einde aan zijn minderjarigheid en werd het onttrokken aan de verantwoordelijkheid van de ouders. Uit het hele Hertogdom kwamen gezinnen naar Leuven om die overgang te laten registreren.

De Volkstelling van 1702 in westelijk Vlaams-Brabant

Auteur(s): 
Herman Swinnen (redacteur)
Paul Behets
Jan Caluwaerts
Frans Belis
Majella Martelé
Myriam Smet
Raf Van der donckt
Paul Vanduynhoven
Lieve Vanhaecke
Kristof Van Pottelbergh
Gilbert Puttaert.
Abstract: 

Het boek geeft de volledige transcriptie van de telling van 1702 in westelijk Vlaams-Brabant. Het is een vervolg op de uitgaven "De telling van 1702 in oostelijk Vlaams-Brabant" (2014) en "De telling van 1702 in Brussel en omgeving" (2018).
De inleiding situeert het geheel. Achteraan volgt een index op de persoonsnamen en een index op de beroepen.

De volkstelling van 1702 in Brussel en omgeving

De volkstelling van 1702 in Brussel en omgeving

Een gezamenlijke groep vrijwilligers van de Brusselse en Leuvense afdeling van Familiekunde Vlaanderen heeft de volkstelling van 1702 in Brussel en omliggende dorpen getranscribeerd. Zij geeft een beeld - enkele jaren na de brand van 1695 – van de inwoners hun gezinssamenstelling, hun welstand, hun woonplaats, hun beroep.

De volkstelling van 1702 in Brussel en omgeving

Abstract: 

De geannoteerde transcriptie wordt eind november in boekvorm uitgegeven. Een inleiding situeert het geheel en achteraan vindt u indexen op de persoons- en huisnamen. Er werd ook een concordantielijst toegevoegd die het verband legt tussen de huisnamen en de later toegekende perceelnummers.

Congres Familiekunde Vlaanderen 2018 in het teken van…

http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/

In 2017 was Brugge eventjes de genealogische hoofdstad van België. Op zaterdag 17 maart 2018 valt deze eer te beurt aan het Vlaams-Brabantse Leuven. Die dag organiseert Familiekunde Vlaanderen immers haar 53ste Congres. Ditmaal zijn we te gast in het H. Hartinstituut te Heverlee.

We lichten alvast een tipje van de sluier op: in 2018 staat het Congres van Familiekunde Vlaanderen in het teken van ‘Een zwart schaap in de familie? Het onverwachte in rechtsbronnen'. We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen tijdens deze genealogische hoogdag!

Project Familiekunde Vlaanderen Regio Leuven en Familiekunde Brussel: de telling uit 1702 in het Brussels Gewest

De volkstelling van 1702 in Diest

Auteur(s): 
Herman Swinnen
Jan Caluwaerts
Paul Behets
Abstract: 
FV Leuven gaf in 2015 het boek "De volkstelling 1702 in Oostelijk Vlaams-Brabant" uit. De transcriptie van de telling omvatte meer dan 160 gemeenten, waaronder de steden Leuven, Aarschot en Tienen. Diest ontbrak omdat de telling van die stad toen niet werd gevonden.

De volkstelling van 1702 in Oostelijk Vlaams-Brabant

Abstract: 
Begin 2015 publiceerde Familiekunde Vlaanderen regio Leuven “De volkstelling van 1702 in Oostelijk Vlaams-Brabant”.
Een werkgroep transcribeerde deze belangrijke volkstelling van niet minder dan 166 gemeenten in een leesbare tekst.

Zes kwartierstaten uit het Leuvense

Auteur(s): 
Nicole Van den Borre
Abstract: 

Kwartierstaten van probanden uit de familiesDelbaere, Cumps, Juchtmans, De Cremer,Jannssens gepresenteerd op de 3de Herentse Heemdagen 7-8 november 2015.

Militairen overleden in Leuven tot 1794

Auteur(s): 
Paul De Clerck
Abstract: 

Transcriptie en bewerking van de parochieregisters. Gegevens van 3446 militairen in Leuven overleden tot 1794: naam en voornaam, geboortedatum en -plaats (indien vermeld), functie of graad, regiment of compagnie, overlijden en begrafenis.
Verwijzing naar boeknummer, folio in Stadsarchief Leuven

De Volkstelling in het kanton Zoutleeuw in het jaar IV (1796)

Auteur(s): 
Paul De Clerck
Abstract: 

Kanton omvat de gemeenten Zoutleeuw, Booienhoven, Budingen, Dormaal, Geetbets, Grazen, Gussenhoven, Helen-Bos, Halle, Wezer, Orsmaal, Rummen, Wommersom.
Index op achternamen en gemeenten.

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio Leuven