De volkstelling van 1702 in Brussel en omgeving

Image: 
De volkstelling van 1702 in Brussel en omgeving

Een gezamenlijke groep vrijwilligers van de Brusselse en Leuvense afdeling van Familiekunde Vlaanderen heeft de volkstelling van 1702 in Brussel en omliggende dorpen getranscribeerd. Zij geeft een beeld - enkele jaren na de brand van 1695 – van de inwoners hun gezinssamenstelling, hun welstand, hun woonplaats, hun beroep.

De volledige transcriptie wordt eind november in boekvorm uitgegeven. Een inleiding situeert het geheel en achteraan is er een index op de persoonsnamen en een op de huisnamen te vinden. Er werd ook een concordantielijst tussen de huisnamen en de later toegekende perceelnummers toegevoegd.

Hoewel de transcriptie gemaakt werd vanuit een genealogische invalshoek, zal zij zeker ook nuttig zijn voor historici, heemkundigen en onderzoekers die zich met demografie bezighouden.

De personenindex, met de meer dan 20.000 namen, is raadpleegbaar via de websites www.familiekunde-brussel.be en www.familiekundevlaanderen-leuven.be. U kunt er ook alle gegevens over de bestelling vinden.

Technische gegevens:

Drie delen; meer dan 1300 pagina’s waarvan 1027 transcriptie; drie indexen; twee kaarten met de grenzen van de wijken, de kwartieren en de parochies.

Tijdens de voorintekenperiode  die loopt tot 15 november bedraagt de prijs van het boekwerk 50 €. De verzendkosten bedragen 15 €.

Het boek kan ook afgehaald worden op de boekvoorstelling die naar aanleiding van de publicatie georganiseerd wordt op zaterdag 24 november 2018 om 16.00 uur in het Stadhuis van Brussel. Inschrijving hiervoor is verplicht via http://bit.ly/Volkstelling1702

Voor meer informatie:

Herman Swinnen (redactie) - Familiekunde Leuven  - h.swinnen@pandora.be
Daniel Bex - Familiekunde Brussel – daniel.bex@familiekunde-brussel.be