De pest en haar slachtoffers in Brussel – 1668

Het is de bronnenpublicatie van meerdere registers opgesteld door de Brusselse magistraat tijdens en naar aanleiding van de laatste pestepidemie (1668-69) in Brussel.
Deze registers geven veel informatie over de besmette huizen en hun bewoners.

Ook de stedelijke ordonnanties, de contracten met de sanitaire actoren, octrooien van de centrale overheid en de tekst van een toen uitgegeven boek over de pest en de bestrijdingsmiddelen worden mee opgenomen.

Het zijn bronnen over de geschiedenis van Brussel van voor de beschieting van 1695, en het zet vooral minder begoede inwoners van de stad eens in het licht.

Er is ook een index op de persoonsnamen, de beroepen, de huis- en de straatnamen toegevoegd.

640 pagina's, waarvan 450 pagina's bronnentranscriptie pagina's

Auteur(s): 
Herman Swinnen (redactie)
Paul Behets
Kristof Van Pottelbergh
e.a.
Jaar van uitgave: 
2020
Prijs: 
50,00 euro
Ledenprijs: 
40,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Brussel
Periode in publicatie: 
1668-1669
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
640