Waar was Wat - Toponiemen van de Brusselse Vijfhoek tot 1830 in kaart

Men kan dit werk zien als een soort atlas met 42 thematische kaarten voor het Brussel van de middeleeuwen tot 1830 met bijhorende nederlandse én franse index.

In historische documenten wordt steevast verwezen naar topografische elementen zoals kapellen, wijken, grachten, bruggen... Dit was voor de mensen vroeger immers dé manier om iets te lokaliseren. Voor de hedendaagse onderzoeker betekent dit echter een ware zoektocht en het terugvinden op kaarten of in publicaties is vaak een hele karwei.
Om deze dingen sneller terug te vinden, hebben we dit werkinstrument opgesteld. De bedoeling is dus niet uitleg of historische kritiek geven, wel de toponiemen opsommen en zoveel mogelijk lokaliseren.

De straten van Brussel worden niet in dit boekje behandeld. Deze komen in een tweede deel - dat reeds in voorbereiding is - aan bod.

Auteur(s): 
Ingeborg Jorissen
Jaar van uitgave: 
2020