Provincie Vlaams-Brabant

Overzicht nieuws, databanken, indices, publicaties enz. Meer info over deze provincie kan u terugvinden onder Afdelingen of in de Ledenzone.

Waar was Wat - Toponiemen van de Brusselse Vijfhoek tot 1830 in kaart

Auteur(s): 
Ingeborg Jorissen
Abstract: 

Men kan dit werk zien als een soort atlas met 42 thematische kaarten voor het Brussel van de middeleeuwen tot 1830 met bijhorende nederlandse én franse index.

(So) hebbic ghesocht ende hebbe vonden die gheborte van enen man… Een aanvang tot de reconstructie van de Aarschotse parochiereg

Auteur(s): 
Daniel Schepens
René Verbeylen
Abstract: 

Zoals beschreven in ons eerder uitgegeven werk “Gestorven in Aarschot” gingen een groot deel van de Aarschotse parochieregisters uit het Ancien Régime verloren tijdens WO I.

Voor genealogen en geschiedkundigen is dit natuurlijk een ramp.

Uyt den Broode. Emancipatie-akten uit Vlaams- en Waals-Brabant, 1581-1615

Auteur(s): 
Jan Caluwaerts
Abstract: 

Door een kind "uyt den broode te doen" of te emanciperen, kwam een er einde aan zijn minderjarigheid en werd het onttrokken aan de verantwoordelijkheid van de ouders. Uit het hele Hertogdom kwamen gezinnen naar Leuven om die overgang te laten registreren.

Abonneren op RSS - Provincie Vlaams-Brabant