(So) hebbic ghesocht ende hebbe vonden die gheborte van enen man… Een aanvang tot de reconstructie van de Aarschotse parochiereg

Zoals beschreven in ons eerder uitgegeven werk “Gestorven in Aarschot” gingen een groot deel van de Aarschotse parochieregisters uit het Ancien Régime verloren tijdens WO I.

Voor genealogen en geschiedkundigen is dit natuurlijk een ramp.

Parochieregisters zijn cruciale archiefbescheiden bij het opmaken van een genealogie of de juiste tijdsituering van een bepaalde persoon in een geschiedkundig werk.

Over de jaren hebben heel wat onderzoekers getracht om via andere bronnen toch een deel van de geschiedenis van Aarschotse families terug samen te stellen. Deze bronnen variëren van volkstellingen, notariële bescheiden, schepenregisters, militieregisters, etc, … Deze archiefstukken zijn voor een groot deel bewaard maar liggen natuurlijk verspreid bij verschillende archiefvormers.

Wij hebben getracht om in dit werk zoveel mogelijk reeds bewerkte bronnen te verzamelen en op een uniforme manier samen te brengen. De onderzoeker kan dan op een eenvoudige en efficiënte manier nagaan in welke bewerking er eventueel toch nog iets terug te vinden is van een gezochte voorouder.

Uiteraard komen we nooit tot een volledige reconstructie van de verloren gegane parochieregisters, maar wij hopen via deze verzameling van gegevens een aantal onderzoekers verder geholpen te hebben in hun zoektocht naar hun verleden.

Dit boek bevat 18375 vermeldingen van volwassen personen waarvan 5877 personen met een duidelijke vermelding dat zij in Aarschot geboren werden of als Aarschottenaars zijn vermeld. De overige personen hebben een band met Aarschot maar zijn bijvoorbeeld niet expliciet vermeld als Aarschottenaar.

Zij kunnen te Aarschot of elders geboren zijn en/of in Aarschot gehuwd en/of overleden zijn, bijvoorbeeld. Een schatting van het aantal volwassen personen over de periode 1435-1796 brengt ons tot het cijfer van 9460 personen. Het inwonend bevolkingsaantal te Aarschot was aanvankelijk 3000 personen, maar dit aantal werd zeer sterk gereduceerd door de twee verwoestingen die Aarschot heeft ondergaan in 1489 en in 1579. Voor alle duidelijkheid spreken we hier over personen die de volwassen leeftijd hebben bereikt. De hoge sterftecijfers bij pasgeborenen en jonge kinderen zijn niet in rekening gebracht omdat van hen weinig of geen spoor te vinden is. Door hun overlijden op jonge leeftijd heeft hun bestaan echter ook geen cruciale rol gespeeld in de genealogie van hun familie. Met de 18375 vermeldingen menen wij toch een groot deel van de Aarschotse bevolking tijdens de bewerkte periode, geïdentificeerd te hebben.

We hebben gegevens opgenomen tot ca 1800 om de moeilijke overgang tussen “Ancien Régime” en de “Moderne Tijd” beter te kunnen overbruggen.

Auteur(s): 
Daniel Schepens
René Verbeylen
Jaar van uitgave: 
2020
Prijs: 
85,00 euro
Ledenprijs: 
62,00 euro
Locatie in publicatie: 
Aarschot en omgeving
Periode in publicatie: 
1435-1796
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
970