Publicaties

Titel Auteur(s)
Amerikaanse zantingen; De bronnen deel X Paul Callens
Amerikaanse zantingen; De bronnen deel IX Paul Callens
Amerikaanse zantingen; De bronnen deel VIII Paul Callens
Amerikaanse zantingen; De mensen deel XII Paul Callens
Amerikaanse zantingen; De mensen deel XI Paul Callens
Amerikaanse zantingen; De mensen deel X Paul Callens
Amerikaanse zantingen; De mensen deel IX Paul Callens
Sint-Ulriks-Kapelle, Gezinsreconstructies van 1692 tot 1916 Léon Verheylewegen
Kloostergemeenschap Zrs. Maricolen – Gottem en Grammene Arnold Vandenbroucke, Kris Heyerick
Naar den Oorlog / Herinneringen 1914-1915 van een Londerzeelse karabinier te velde, gewond en krijgsgevangen Aloïs Pas, Wim Pas
De volkstelling van 1747 in oostelijk Vlaams-Brabant De volkstelling van 1747 in oostelijk Vlaams-Brabant Daniel Schepens, René Verbeylen, Paul Behets, Jacques Kinnaer, Herman Swinnen, Jean De Keyzer, Paul De Clerck, Karel Eyckmans, Mia Van Schoonbeeck
Aanvullingen voor de periode voor ca. 1650 op Genealogie der familie Desopper(e) Pieter Donche
Louis Nijs - Een Aarschottenaar, soldaat in de Eerste Wereldoorlog Werkgroep voor Aarschotse Geschiedenis WAGDI
Kloosterlingen in het Sint-Paulus dominicaneklooster van Antwerpen van 1525-1846 Walter Geluyckens
De graven van de begraafplaats Poesele Paul Callens
De graven van de begraafplaats Gits Paul Callens
De graven van de begraafplaats Hulste Paul Callens
De graven van de begraafplaats Grammene Paul Callens
De graven van de begraafplaats Zeveren Paul Callens
De graven van de begraafplaats Meigem Paul Callens
De graven van de begraafplaats Hertsberge Paul Callens
De huwelijken van Aarsele 1627-1795 Frans Neirinck
De penningkohieren Wakken 1571 en 1577 André Braet
De gezinsreconstructie van de stad Ninove (16e eeuw-1802) Herman Van Isterdael, Guy Borighem (†)
Bezetten, Vereren en Fusilleren. Deel 1: Edegem en de Groote Oorlog Andreas Van Elshocht, André Mens

Pagina's