De graven van de begraafplaats Hulste

Met deze werken treedt Familiekunde Vlaanderen regio Tielt buiten zijn werkgebied om een beter zicht te krijgen op enkele belangrijke vaststellingen die we ook willen toetsen aan de begraafplaatsen van de ons omringende parochies. Gits, Hertsberge en Hulste vormen een uitzondering. Zij kwamen in aanmerking omdat daar heel wat aanpassings- en slopingswerken van graven op til stonden.
We komen in de rand van ons werkgebied eveneens tot de vaststelling dat de extra herdenkingsplaatjes op de graven het meeste voorkomen in het zuidelijke deel van de gefotografeerde kerkhoven. We stellen ook vast dat in het noordelijk deel hier en daar al een inhaalbeweging gebeurt. Dit waarschijnlijk omdat het aanbod aan herdenkingsplaatjes voor alle begrafenisondernemers hetzelfde begint te worden.
We stellen ook vast dat in het Oost-Vlaamse deel van de fotografisch geïnventariseerde begraafplaatsen de gemeentebesturen al veel vroeger grafstenen van vervallen concessies heeft weggenomen. De laatste jaren is op talrijke plaatsen een inhaalbeweging gaande of afgewerkt. Paul Callens was er steeds bij om voor het wegnemen van grafstenen alles fotografisch vast te leggen. Op die manier zijn deze uitgaven van onschatbare waarde voor de toekomst, want ze leggen het hedendaags erfgoed vast voor de toekomst. Gits is daarvan een prachtig voorbeeld. Een paar weken voor aangekondigde aanpassingen konden we nog net de info vastleggen.
Momenteel is men ook her en der bezig met het omvormen van de begraafplaatsen tot een groen geheel. Niet overal heeft men voldoende personeel en middelen om de groene zones goed te onderhouden. Op een begraafplaats Hulste stelden we vast dat op een zaterdagnamiddag nogal wat volk aanwezig was voor een grafbezoek daags voor Vaderdag 2016. Sommige andere begraafplaatsen liggen er verlaten bij alhoewel deze soms nog rond de dorpskerk te vinden zijn.

Auteur(s): 
Paul Callens
Jaar van uitgave: 
2016
Prijs: 
15,00 euro
Ledenprijs: 
15,00 euro
Afdeling: 
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
220