Sint-Ulriks-Kapelle, Gezinsreconstructies van 1692 tot 1916

Na het geslaagde boek over de gezinnen in Itterbeek, had Léon Verheylewegen de moed en het geduld om een gelijkaardig werk te maken over Sint-Ulriks-Kapelle.
Opnieuw werden àlle akten uit de parochieregisters en de Burgerlijke Stand ter hand genomen om de puzzel van de gezinnen te ontwarren.
Een puzzel die uiteindelijk 570 pagina’s dik werd.
Ook uit de naburige gemeenten dienden veel akten te worden bekeken.
Het valt ook op dat er tot in 1916 gezocht werd. Hiertoe werden de originele akten uit het gemeentelijke archief bestudeerd.
De jarenlange ervaring van Léon Verheylewegen maakt dat zijn nieuw boek opnieuw een uitstekende kwaliteit vertoont. Kortom, het is een onmisbaar boek voor wie Sint-Ulriks-Kapelle bestudeert en de omgeving tussen Asse en Dilbeek.
De lijst met familienamen die in het boek voorkomen, zowel langs vaderlijke als moederlijke lijn kan u raadplegen op onze website: http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Auteur(s): 
Léon Verheylewegen
Jaar van uitgave: 
2016
Prijs: 
60,00 euro
Ledenprijs: 
60,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Sint-Ulriks-Kapelle
Periode in publicatie: 
1692-1910
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
570