De penningkohieren Wakken 1571 en 1577

In de reeks ‘Penningkohieren’ zijn nu de lijsten van WAKKEN integraal getranscribeerd door André Braet. Deze uitgave telt 84 pagina’s en behandelt ook het dagelijks leven aldaar in de 16de eeuw met de voorname heren van Wakken en andere personen met aanzien. Ook de landbouwexploitatie en machtsverhoudingen aldaar worden toegelicht. Het werk wordt afgesloten met een alfabetische lijst van personen en toponiemen.
Een onmisbaar instrument voor familiekundigen met plaatselijks roots, in het bijzonder voor de families Biebuuck, De Haevelooze, De Hondt, De Smet, De Volder(e), van Aelst, Vanderbeke(n), Vanderbrugghe, Vandenheede en Vanhee die er goed ingeburgerd waren.
Auteur(s): 
André Braet
Jaar van uitgave: 
2016
Prijs: 
8,00 euro
Ledenprijs: 
8,00 euro
Afdeling: 
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
84