De huwelijken van Aarsele 1627-1795

Slechts ongeveer één jaar had Frans nodig om de 2.300 huwelijksakten en de zowat 1.500 ondertrouwakten te ontcijferen, te transcriberen en samen te vatten in een Excelbestand waarin alle gegevens van de akten in vermeld worden. Om naderhand geen afzonderlijke alfabetische lijst op naam van de vrouw aan het bestand toe te voegen, werden alle akten tweemaal ingevoerd eens op naam van de man en eens op naam van de vrouw. In de eerste kolom van het Excelbestand staat ‘Partner 1’ en in de tweede kolom ‘Partner 2’. In de daaropvolgende kolom wordt de huwelijksdatum vermeld, te beginnen met het jaar, gevolgd door het cijfer van de maand en het cijfer van de dag. Daarbij aansluitend wordt de datum van de ondertrouw genoteerd gevolgd door de namen van de getuigen. Een (x) vóór de naam van de getuigen betekent dat dit de getuigen zijn van de ondertrouw. Om de huwelijksakte terug te vinden in het origineel huwelijksregister wordt van elke akte de bladzijde vermeld. Opmerkelijk is dat alle bladzijden van de tien boeken doorlopend genummerd zijn. De laatste kolom ‘bemerkingen’ bevat heel interessante gegevens die iets meer vertellen over de bruid en/of de bruidegom en de getuigen. Dat dit werk voor elke familiekundige die met zijn roots in Aarsele belandt zeer bruikbaar en interessant is, mag hier nog wel een heel sterk benadrukt worden. De auteur levert hier een enorme efficiënte, praktische en vlug raadpleegbare bijdrage, want zowel de bruiden als de bruidegoms staan door elkaar alfabetisch.
Auteur(s): 
Frans Neirinck
Jaar van uitgave: 
2016
Prijs: 
18,00 euro
Ledenprijs: 
18,00 euro
Afdeling: 
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
280