De volkstelling van 1747 in oostelijk Vlaams-Brabant

De volkstelling van 1747 in oostelijk Vlaams-Brabant

In de loop van 2015 zijn we met een nieuwe werkgroep gestart met het 1747-project. De bedoeling van dit project was, net zoals met ons vorig werk “1702”, de volkstellingen van 1747 te transcriberen voor een grote groep van gemeenten die allemaal deel uitmaakten van het vroegere Hertogdom Brabant. Hierdoor kan de familiekundige de materiële welstand van de vermelde gezinnen onderling vergelijken. Dit kan binnen de context van het eigen dorp maar ook binnen een veel grotere omgeving. Er kunnen op die manier, naast de klassieke genealogische vragen, nog een aantal andere interessante vragen beantwoord worden: indien een gezin welstellend is in een bepaald dorp, is het dat dan nog in vergelijking met de andere welgestelde gezinnen in een bredere omgeving? Indien iemand arm is, is dit dan eerder een uitzonderlijk geval of is hij/zij maar één van de velen… In de tellingen vindt men naast de namen van de ingezetenen o.m. beroepen en ambten, eventuele aanwezigheid van meiden en knechten, het bezit van paarden en vee, het bezit van land, de te betalen belasting, …’  Ook het bezit van een haard of een bakoven wordt vermeld.  Een genealoog kan dank zij deze telling aan zijn stamboom aardig wat gegevens toevoegen.

Het werk omvat:

- 137 gemeenten met een transcriptie van de telling van 1747 in twee boeken met een afzonderlijke index van 210 pagina’s of ca 18000 geïndexeerde personen, samen 1495 pagina’s.
- De behandelde gemeenten vindt u in onderstaande lijst. Kleinere gehuchten werden op dat ogenblik reeds opgenomen in de telling van de naburige hoofdgemeente of stad.
- Een verklarende woordenlijst van de minder gebruikelijke woorden in de tellingen.
- Iedere telling werd geïndexeerd, dus met een verwijzing van iedere voorkomende naam naar de pagina in dit boek.
 

Auteur(s): 
Daniel Schepens
René Verbeylen
Paul Behets
Jacques Kinnaer
Herman Swinnen
Jean De Keyzer
Paul De Clerck
Karel Eyckmans
Mia Van Schoonbeeck
Jaar van uitgave: 
2016
Prijs: 
78,00 euro
Ledenprijs: 
69,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
137 gemeenten van oostelijk Vlaams-Brabant
Periode in publicatie: 
1747
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
1 495