Bezetten, Vereren en Fusilleren. Deel 1: Edegem en de Groote Oorlog

De Eerste Wereldoorlog liet in het hele land sporen na. Ook in Edegem ging de oorlog niet zonder meer voorbij. Onze gemeente kende onder Duits bewind haar lokale problemen. Andreas Van Elshocht en André Mens doken, samen met een heleboel vrijwillige handen, de geschiedenis van Edegem in en brachten dit jaar het eerste deel uit van het boek ‘Bezetten, vereren en fusilleren’, Edegem en de Groote Oorlog.

 We moeten de geschiedenis herschrijven

Toen we klein waren, leerden we  altijd over enorme gevechten van de Groote Oorlog die zich speelden in de Westhoek. Maar de oorlog is ook in Edegem geweest. Amateurhistorici zoals Andreas Van Elshocht en André Mens onderzochten de oorlogsperiode in onze contreien en geven er een vollediger beeld van. Eigenlijk moet de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog worden herschreven.

 De vele gedaanten van de Groote Oorlog

Met dit boek willen de schrijvers het idee ontkrachten dat de oorlog overal even zwaar is geweest. De waarheid heeft zijn rechten. Edegem is de dans grotendeels ontsprongen. De grot van Edegem, het gemeentebestuur maar ook het Antwerps stadbestuur hebben hiertoe bijgedragen.

 Met dit boek willen de schrijvers de herinnering aan de Groote Oorlog in Edegem levend houden.

Auteur(s): 
Andreas Van Elshocht
André Mens
Jaar van uitgave: 
2016
Prijs: 
25,00 euro
Ledenprijs: 
25,00 euro
Afdeling: 
Periode in publicatie: 
Eerste Wereldoorlog
Gegevensdrager: 
Boek