Van Joris tot Frans De Langhe, verhalen uit 450 jaar familiegeschiedenis

Van Joris tot Frans De Langhe, verhalen uit 450 jaar familiegeschiedenis beschrijft het verhaal van het nageslacht van Joris De Langhe uit Zwevezele, West-Vlaanderen, België. Joris De Langhe, geboren rond 1500, is met grote waarschijnlijkheid de stamvader van de partilineaire reeks in dit boek. Toch is het pas met Adriaan De Langhe, geboren rond 1634, dat er ondubbelzinnig met geschreven bronnen een verband kan gelegd worden met de generaties in de eenentwintigste eeuw.
Het geslacht De Langhe, dat in dit boek wordt beschreven, beleeft goede dagen in de generatie van Michiel en Pieter Ignace in de zeventiende en begindagen van de achttiende eeuw. Het blijven altijd onzekere tijden waar de dood in de gedaante van ziekte en vreemde soldaten opduikt. Toch geven de sporen die ze nagelaten hebben aan dat ze het voor het grootste deel van hun leven het relatief goed hebben. Niet zo voor Pieter Jaak en Frederik Amand, twee generaties die in de negentiende eeuw in bittere armoede leven en eenvoudigweg niet rondkomen. De volgende generaties slagen erin zich op te werken, geholpen door de algemene welvaart stijging in de twintigste eeuw en opnieuw heeft de familie het goed.
Zoals bij heel velen begint het als boeren op het platteland. Eens beland in de voordagen van de industriële revolutie gaat de familie werken in de bouwnijverheid. En langzaamaan tekent zich een verhaal. Deze familie wil dingen opbouwen. Metselen, hout bewerken, gebouwen ontwerpen, producten ontwerpen… De De Langhes in dit boek zijn geen handelaars, geen klerken of bedienden. Constructief iets opbouwen dat zit in de genen.
Op geen enkel plaats houdt de familie het lang uit. Torhout, Oudenburg, Bredene, Stalhille, Snaaskerke, Klemskerke, Vlissegem, Varsenare, Uitkerke … In welk polderdorp in West-Vlaanderen heeft het geslacht De Langhe niet gewoond? Reizigers, op zoek naar een goed bestaan, gehecht aan de West-Vlaamse poldergrond. De streek rond Zwevezele is zeker meer dan tweehonderd jaar de heimat van Adriaan en zijn voorvaderen. En ook de kust beklijft. Pieter Jaak komt er toe in het midden van de negentiende eeuw. Het wordt Blankenberge, waar er honderdvijftig jaar voorbij gaat.
Een boek met verhalen van gewone mensen. De De Langhes in dit boek hebben de geschiedenis misschien niet veranderd, ze hebben ze wel mee geschreven.

Auteur(s): 
Pascal De Langhe
Jaar van uitgave: 
2022
Locatie in publicatie: 
Zwevezele
Torhout
Staden
Kortemark
Snaaskerke
Stalhille
Bredene
Oudenburg
Klemskerke
Vlissegem
Uitkerke
Blankenberge
Periode in publicatie: 
1520 tot 1970
Gegevensdrager: 
Boek