De familiegeschiedenis Callin tot Callens van 1300 tot 1650

Het doel van deze studie is een vervolg brengen aan eerdere werken, die allemaal aan elkaar gelinkt worden in één grote stam (!), van diverse auteurs, alsook een uitgebreid overzicht te geven van alle families Callens voor 1650.

Quasi alle Callens blijken hun roots te hebben in de parochies Bellegem, Zwevegem en Kortrijk buiten. Vermoedelijk is de familienaam, een metroniem van Calle, de vleivorm van Catharina, het eerst gebruikt in Kortrijk zelf, maar de hoogste concentratie naamdragers is einde 14de en begin 15de eeuw in Bellegem te vinden. De familienaam verspreidde zich pas echt van Zuid-West-Vlaanderen in noordelijke richting vanaf het begin van de 17de eeuw. Zeven eeuwen na de eerste naamdragers is de regio rond Kortrijk nog altijd de grootste pool van de familienaam. De familienaam is geëvolueerd van Callin en zijn genitief Callins naar Callen en het huidige Callens gedurende de periode 1300 tot 1650.

Eén echte stamvader is er niet aan te duiden want er was in de 14de eeuw al een zekere verspreiding van de familienaam en de verbanden tussen hen zijn niet te leggen. Vanaf het begin van de 15de eeuw konden wel vele gezinnen gekoppeld worden tot uitgebreide genealogieën in de kasselrijen Kortrijk en Oudenaarde. In deze studie wordt aangetoond dat zeker twee derden van de Callens uit de bestudeerde periode van één en dezelfde stamvader afstammen.

Van de 15de tot begin 17de eeuw behoorden vele Callens tot de sociale middenklasse en hebben in die hoedanigheid mee hun stempel gedrukt op de lokale geschiedenis. Hun beroep was voornamelijk landbouwer of een aanverwante activiteit.
Zoals in alle families waren er uitblinkers, avonturiers en personen die, al dan niet door hun eigen toedoen, aan lager wal geraakten. Die diversiteit maakt nu net een familiegeschiedenis boeiend. De personen die zich het best konden aanpassen in de soms erg moeilijke en woelige tijden hebben intussen voor een groot nageslacht gezorgd dat zich heeft verspreid over de hele wereld.

Het werk is een echte familiegeschiedenis geworden, die op basis van een breder perspectief en meer diepgang, een stamboom, met voornamelijk namen en data, kwalitatief overstijgt. Een stamboom met enkel namen en data is niet verkeerd, maar het geeft de genealoog bij het zoeken en de lezer naderhand zoveel meer plezier en inzichten over de ware voorgeschiedenis van zijn voorzaten, als er wat vlees aan het skelet hangt. Dan pas kan je je inleven in de levensomstandigheden van vroeger: de gezondheid, het geloof en bijgeloof, de beroepsactiviteiten, hoe de mensen rampen ondergingen, zoals een mislukte oogst, natuurgeweld, besmettelijke ziektes, verblijvende of doortrekkende legers, armoede… In dit werk werd gekozen om een zo objectief mogelijke kijk te geven op het familiaal, sociaal en economisch leven van onze voorouders gedurende enkele eeuwen door interessante delen van originele teksten in de taal van toen op te nemen. Het bijwijlen sappige taalgebruik maakt immers ook deel uit van onze voorhistorie en erfgoed. De bronvermelding is opgenomen in voetnoten en kan voor collega’s genealogen een leidraad zijn waar en welke gegevens nog kunnen gevonden worden in hun eigen zoektocht naar verwanten. Een namenregister op Callens en de partners sluit het werk af.

Een familiegeschiedenis is nooit af en moderne technieken, zoals DNA-onderzoek, kunnen in de toekomst wellicht nog aantonen of verschillende takken al of niet verwant zijn. Dat de veruit grootste tak Callens behoort tot de in België zeer zeldzame haplogroep Q biedt daarin zeker perspectieven en heeft nu al gezorgd dat links konden worden gereconstrueerd die anders niet te achterhalen waren.
Een echte aanrader dus voor Callens en verwanten, maar ook voor gepassioneerde genealogen.

Auteur(s): 
Jan Callens
Jaar van uitgave: 
2022
Prijs: 
80,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
West- en Oostvlaanderen
Periode in publicatie: 
1300 - 1650
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
1 168