Een drievoudige erfenis in1458. Analyse van een staat van goed met drie erflaters en twee erfgenamen.

In dit boek maakt Martin Braem een analyse van een 15de-eeuwse "staat van goed", een document uit het stadsarchief van Gent, waarin een erfenis wordt beschreven uit drie nalatenschappen tegelijk, vooral bestaande uit gronden in het Waasland.
Omstandig worden de relaties geschetst tussen de drie erflaters en hun twee erfgenamen, en de andere betrokkenen (de voogden, de 'houder', de 'maghen en vrienden'). De sociale status van elk van hen en de specifieke functie die ze vervullen in dit proces worden helder toegelicht.
De lezer krijgt een duidelijk inzicht in de manier waarop een staat van goed toen tot stand kwam en hoe deze erfenissen daarna verder afgehandeld werden; er wordt ook ingegaan op de typische gebruiken die daarmee gepaard gingen. Het boek sluit af met een handige personen- en plaatsnamenindex.
De auteur is oud-voorzitter van FV Regio Antwerpen en huidig voorzitter van Heemkundige Kring Braem uit Elversele. Hij publiceerde over lokale geschiedenis al een aantal boeken en artikels in diverse heemkundige, genealogische en oudheidkundige tijdschriften.

Auteur(s): 
Martin Braem
Jaar van uitgave: 
2023
Prijs: 
15,00 euro
Locatie in publicatie: 
Land van Waas (regio Temse Sint-Niklaas); Gent
Periode in publicatie: 
15de eeuw
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
103