De Staten van Goed van Deinze – deel 3: 1750-1796

Dit derde deel van “De Staten van Goed van Deinze ” omvat de periode 1750 – 1796. Naast de parochieregisters zijn staten van goed de belangrijkste bron voor de studie van onze voorouders in het Ancien Regime. Naast loutere identiteitsgegevens verstrekken staten van goed ons ook informatie over het bezit (onroerende en roerend) en de schulden van de sterfhuizen.
In dit derde deel worden 844 documenten geanalyseerd, namelijk 240 staten van goed, 52 renunciaties, 31 rekeningbewijzen, 153 verzoekschriften, 6 meerderjarigverklaringen, 259 eden van voogdij, 71 borgstellingen, 7 huwelijkstoelatingen en 25 andere akten betreffende sterfhuizen. Naast de identiteitsgegevens van de overledene, zijn partner, kinderen en voogden, wordt ook een opsomming gegeven van het onroerend bezit, de renten en obligaties ten voordele en ten laste, toponiemen en andere personen die in de akten worden vermeld. Achteraan is zowel een index op de familienamen als op de plaatsnamen toegevoegd.

Auteur(s): 
Guido Demuynck
Jaar van uitgave: 
2022
Prijs: 
15,00 euro
Ledenprijs: 
15,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Deinze
Periode in publicatie: 
1750-1796
Gegevensdrager: 
Boek