Amerikaanse zantingen

In 2000 start Paul Callens met de eerste publicatie over bidprentjes van Belgen die emigreerden naar Amerika. Vijf jaar later publiceert Paul heet XIVe deel in de reeks Death Memorial Cards. In de periode 2006-2016 houdt Paul zich vooral bezig met opzoeken van informatie die op een of andere manier iets te maken heeft met de emigratie naar Amerika. Sinds 2017 wordt op regelmatige basis de infor-matie samengevat om verwanten en streekgenoten terug te vinden in Amerika. Dank aan Mary De Cloet-Spriet die ons heel wat krantenknipsels heeft bezorgd en Valentijn Mariman die op regelmatige basis scans bezorgt van mensen die in Amerika geboren zijn en in ons land overleden.

Auteur(s): 
Paul Callens
Jaar van uitgave: 
2022
Prijs: 
29,00 euro
Afdeling: 
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
482