Publicaties

Titel Auteur(s)
Geschiedenis en genealogie van de familie VAN DER BURCH in Vlaanderen (1286 – 1630) Pieter Donche
Edelen, leenmannen en notabelen van Vlaanderen, 1515 – 1542 – 1552 Pieter Donche
Gestorven in Aarschot D. Schepens, R. Verbeylen
Genealogie van Joannes Meuleman, uit Vlierzele en omstreken Daniel Schepens, Danny Meuleman
Burgerlijke stand Kortemark geboorten 1850-1918 Wim Dedeyster
De Barbier Jeff Goethals
Naar den Oorlog / Herinneringen 1914-1915 van een Londerzeelse karabinier te velde, gewond en krijgsgevangen Aloïs Pas, Wim Pas
De volkstelling van 1747 in oostelijk Vlaams-Brabant De volkstelling van 1747 in oostelijk Vlaams-Brabant Daniel Schepens, René Verbeylen, Paul Behets, Jacques Kinnaer, Herman Swinnen, Jean De Keyzer, Paul De Clerck, Karel Eyckmans, Mia Van Schoonbeeck
Aanvullingen voor de periode voor ca. 1650 op Genealogie der familie Desopper(e) Pieter Donche
De gezinsreconstructie van de stad Ninove (16e eeuw-1802) Herman Van Isterdael, Guy Borighem (†)
Bezetten, Vereren en Fusilleren. Deel 1: Edegem en de Groote Oorlog Andreas Van Elshocht, André Mens
van den Heede in het graafschap Vlaanderen van de 14e tot de 17e eeuw Jean Pierre Verhelle
Huwelijksdispensaties in Vlaanderen en Brabant XVIe-XVIIIe eeuw René Maurice Jammart
De verzameling Joannes Idesbaldus Masin (1631-1694). 700 genealogieën en genealogische fragmenten Zuid. Nederlanden 17de eeuw. Pieter Donche
Cijnsboek Zichem Eddy Exelmans
Misselbroeck (Messelbroek), 'kadastrale' legger met plan Paul Bergen, Eddy Exelmans
Nederlandse familienamen in het buitenland Jan Spendel
De Coker & De Koker van Engeland naar Vlaanderen in de geschiedenis Johnny De Koker
Toegang tot de registers van Burgerlijke Stand en bevolking Prof. dr. Frankie Schram
Jagerkes, Pikskes en andere Schroeyers. Afstammelingen van Thomas Scroeters, soldaat in Zandvliet. Martin Braem
Genealogie Florisoone - Tak Florisoone-Nieuwkerke-Wulpen - Generatie 11 t/m 14 - Familietijdschrift 28ste jaargang Antoon Florizoone
Schepenarchief Dilbeek 1455-1578 René Maurice Jammart
Kroniek van de familie Van Hou(d)t - Genealogie van vijf familietakken Anne Van Hout, Frans Van Hout (Leopoldsburg), Frans Van Hout (Oud-Turnhout), Geert Van Houdt, Wim Van Hout
Stamboom Deruyttere Raf Deruyttere
Liber animarum parochiae Zichenensis de anno 1634 (bewerking en gezinsreconstructie) Eddy Exelmans

Pagina's