Edelen, leenmannen en notabelen van Vlaanderen, 1515 – 1542 – 1552

In dit boek worden een 400-tal edelen, leenmannen en notabelen van Vlaanderen uit de eerste helft van de 16de eeuw geïdentificeerd. Dit aan de hand van lijsten uit 1515, 1542 en 1552.

De eerste lijst betreft edelen en notabelen van het Brugse Vrije 1515-1524.

De tweede lijst, opgemaakt binnen dezelfde administratie, richt zich op heel Vlaanderen, 1542 en later.

De derde en meest uitgebreide lijst zijn officiële documenten uit de administratie van Maria van Hongarije (zuster van keizer Karel), landvoogdes der Nederlanden en betreffen de oproeping van de edelen uit diverse steden en kasselrijen van Vlaanderen voor de oorlog van 1552 tegen Frankrijk. Vele van de deellijsten vermelden erg interessante biografische gegevens. De documenten bevatten ook 22 originele brieven waarin een opgeroepene uiteenzet waarom hij denkt te kunnen worden vrijgesteld van oorlogsdienst. Van één persoon vonden we ook zijn originele persoonlijke oproepingsbrief. Alle documenten zijn steeds in extenso getranscribeerd (en met korte samenvattingen).

Na een korte voorstelling van de lijsten, worden deze eerst geconfronteerd met enkele eigentijdse lijsten van edelen bij de Blijde Inkomsten van Karel V en Philips II, een lijst van edelen voor een vergadering in Valenciennes (1540) en de aanwezigen bij de troonsafstand van keizer Karel (1555).

Het grootste deel van dit werk is gewijd aan het repertorium van de personen. 84% van de personen konden worden geïdentificeerd. Zij werden voorzien van een korte biografie die ook de verwantschapsrelaties aangeeft met andere personen uit de zelfde of andere lijsten.

In bijlage zijn er ook namenlijsten voor stad Antwerpen (44 personen), graafschap Holland (94 p.) en stad en kasselrij Douai (24 p. met beperkte identificaties). Last but not least bevat het boek een index op de namen van de personen en echtgenote(s), ev. moeder en voornaam vader.

Dit werk vormt een vervolg op onze boeken: "Edelen en leenmannen van Vlaanderen 1437" (2010) en "Edelen, leenmannen en vorstelijke ambtenaren van Vlaanderen, 1464 – 1481 – 1495" (2012), die gelijkaardige identificaties bevatten voor honderden personen uit de 15de eeuw. Met dit nieuwe boek is opnieuw een "Who's who" van de edelen, leenmannen en notabelen in de Vlaamse samenleving, nu voor de eerste helft van de 16de eeuw, d.i. de tijd keizer Karel, beschikbaar.

420 blz., 45 illustraties (w.o. 15 portretten), formaat 168 x 238 mm, index, kaft in kleur.
(zie ook de internetpagina www.uncius.be/boek/2019)

Auteur(s): 
Pieter Donche
Jaar van uitgave: 
2019
Prijs: 
38,00 euro
Ledenprijs: 
38,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Vlaanderen
Periode in publicatie: 
1515 - 1552
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
420