Cijnsboek Zichem

Dit betreft een register uit het rijksarchief in Leuven. Daarin zitten twee cijnsboeken. Het eerste begint in 1670 en het tweede begint ca. 1738 en loopt tot ca. 1806. Daarnaast bevat het ook nog 18 percelen heide verkocht in 1774 en originele indexen op de cijnsboeken.
Wij hebben zelf indexen op persoonsnamen en plaatsnamen toegevoegd voor wat betreft de ganse publicatie.
Per perceel vindt men in de cijnsboeken de oorspronkelijke naam en eigenaar, de ligging ten opzichte van aangrenzende eigenaars, vervolgens de erfgenamen of latere nieuwe eigenaars en de jaren waarin er cijns werd betaald.
Het grondgebied dat aan bod komt is het Zichem van de 17-18de eeuw met zijn gehuchten.
Aan de hand van deze publicatie kan men dus voor Zichem en de verre omgeving van Zichem, proberen de woonplaats(en) van zijn voorouders te vinden of, anders gezegd, de eigenaars per perceel te kennen, in de betreffende periode.

Auteur(s): 
Eddy Exelmans
Jaar van uitgave: 
2015
Prijs: 
22,00 euro
Ledenprijs: 
22,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Zichem
Periode in publicatie: 
1670-1800
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
334