Toegang tot de registers van Burgerlijke Stand en bevolking

De gemeenten bewaren belangrijke gegevens over hun inwoners. Deze vinden we terug in de akten en registers van de Burgerlijke Stand en in de bevolkingsregisters. Er is heel wat vraag om toegang te krijgen tot deze gegevens, maar vooral omwille van privacyredenen is deze aan regels onderworpen. De auteur start met het schetsen van het juridische kader, waarna een analyse volgt van de specifieke rechtsregels die op de betrokken informatiegegevens van toepassing zijn. Sommige daarvan werd in het laatste jaar aanzienlijk gewijzigd. Om deze wetgeving goed te kunnen begrijpen plaatst de auteur deze binnen drie ruime juridische kaders: openbaarheid van bestuur, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerking van persoonsgegevens. Dit laat toe om de specifieke regelingen te beoordelen, maar bovendien om na te gaan in welke mate je rekening moet houden met bepalingen uit die algemene juridische kaders.
Auteur(s): 
Prof. dr. Frankie Schram
Jaar van uitgave: 
2014
Prijs: 
39,00 euro
Ledenprijs: 
39,00 euro
Afdeling: 
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
186