De verzameling Joannes Idesbaldus Masin (1631-1694). 700 genealogieën en genealogische fragmenten Zuid. Nederlanden 17de eeuw.

In de 17de eeuw legde Johannes Idesbaldus Masin een grote verzameling genealogieën aan betreffende families uit de Zuidelijke Nederlanden.
Hierbij had hij contact met andere gekende verzamelaars van zijn tijd zoals Carolus de Visch (1596-1666) en Jacobus Antonius Kerchof (1625-1685) maar ook met nog vele andere tijdgenoten.
Hij legde gedurende enkele decennia meer dan 700 ‘dossiers’ aan. Zijn verzameling bleef zo goed als intact bewaard maar is weinig gekend. (Zie over hem onze bijdrage in Vlaamse Stam, 2015/3)
Zijn stamboomschema’s zijn alle met zorg uitgetekend en in een zeer leesbaar geschrift. Hij gebruikte grote dubbelbladen voor zijn genealogieën en bracht de kleinere genealogische fragmenten samen in enkele cahiers.
Deze verzameling, bewaard in het Rijksarchief te Brugge, wordt in onze publicatie in zijn geheel ontsloten: alle aanwezige stukken worden in detail beschreven in een inventaris. Er is ook een uitgebreide index op alle namen van families waarvan er een grote genealogie of een kleiner genealogisch fragment in deze verzameling te vinden is. In andere hoofdstukken wordt de verzameling gekaderd in zijn tijd: een biografie van de samensteller, de geschiedenis van de verzameling na zijn overlijden en een confrontatie met andere grote gelijkaardige verzamelingen uit de 17de eeuw.
Auteur(s): 
Pieter Donche
Jaar van uitgave: 
2015
Prijs: 
22,00 euro
Ledenprijs: 
22,00 euro
Afdeling: 
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
112