Andere / extern

Overzicht nieuws, databanken, indices, publicaties enz.

De verzameling Joannes Idesbaldus Masin (1631-1694). 700 genealogieën en genealogische fragmenten Zuid. Nederlanden 17de eeuw.

Auteur(s): 
Pieter Donche
Abstract: 
In de 17de eeuw legde Johannes Idesbaldus Masin een grote verzameling genealogieën aan betreffende families uit de Zuidelijke Nederlanden.
Hierbij had hij contact met andere gekende verzamelaars van zijn tijd zoals Carolus de Visch (1596-1666) en Jacobus Antonius Kerchof (1625-1685) maar ook met nog vele andere tijdgenoten.

Belgische oorlogsvluchtelingen naar Zwitserland tijdens Wereldoorlog I

 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden ongeveer 9.000 Belgische vluchtelingen in Zwitserland opgevangen dankzij bemiddeling van het ‘Comité central de secours aux réfugiés Belges’, onder leiding van Mary Widmer-Curtat.

Onder hen waren er zo’n 2.000 kinderen uit de Westhoek. Zij werden door Miss Fyfe, een Schotse verpleegster, samengebracht in Adinkerke en zo via Parijs naar Lausanne geleid.

Mevr. Betty Ryckaert is momenteel op zoek naar familieleden van deze kinderen.

Herdenkingsviering voor een opmerkelijke Leuvenaar en Nederbelg: Pieter Willems (1840-1898)

Pieter Willems: nooit van gehoord? Je bent zeker niet de enige. Het is dan ook al meer dan een eeuw geleden dat hij geleefd heeft. Maar destijds was hij wel toonaangevend op heel wat vlakken. Hij was gedurende meer dan 20 jaar de voorzitter van het Davidsfonds én van de Zuidnederlandse Maatschappij van Taalkunde én van het Vlaamse studentengenootschap Met Tijd en Vlijt aan de Leuvense universiteit.

Cijnsboek Zichem

Auteur(s): 
Eddy Exelmans
Abstract: 

Dit betreft een register uit het rijksarchief in Leuven. Daarin zitten twee cijnsboeken. Het eerste begint in 1670 en het tweede begint ca. 1738 en loopt tot ca. 1806. Daarnaast bevat het ook nog 18 percelen heide verkocht in 1774 en originele indexen op de cijnsboeken.
Wij hebben zelf indexen op persoonsnamen en plaatsnamen toegevoegd voor wat betreft de ganse publicatie.

Misselbroeck (Messelbroek), 'kadastrale' legger met plan

Auteur(s): 
Paul Bergen
Eddy Exelmans
Abstract: 

Deze publicatie is de uitgave van een archiefstuk uit de abdij van Averbode. Ze betreft enkel Messelbroek in de tweede helft van de 18de eeuw. Het is een gedetailleerde momentopname van alle percelen in Messelbroek, met naam van de eigenaar, grootte én ligging op de bijgevoegde kaart. In totaal zijn er 616 percelen.

Vooruitblik op het Congres 2016 en de tweede editie van de Dag van de Familiegeschiedenis

Het 51ste congresweekend van Familiekunde Vlaanderen op 20 en 21 februari 2016 wordt zonder twijfel een unieke editie.

Voor het eerst werken we voor de organisatie van ons congres en de tweede editie van de Dag van de Familiegeschiedenis samen met onze Waalse collega-genealogen van GéniWal. Zij organiseren tegelijk met ons congresweekend hun tweejaarlijkse genealogische salon Généatica 2016, wat dus samenvalt met onze genealogische beurs die traditioneel tijdens het congresweekend plaats heeft.

Toegang tot de registers van Burgerlijke Stand en bevolking

Auteur(s): 
Prof. dr. Frankie Schram
Abstract: 
De gemeenten bewaren belangrijke gegevens over hun inwoners. Deze vinden we terug in de akten en registers van de Burgerlijke Stand en in de bevolkingsregisters. Er is heel wat vraag om toegang te krijgen tot deze gegevens, maar vooral omwille van privacyredenen is deze aan regels onderworpen.

Nederlandse familienamen in het buitenland

Auteur(s): 
Jan Spendel
Abstract: 
In dit boek schrijft Jan Spendel over de diaspora van Zuid- en Noord-Nederlanders en hun familienamen in het buitenland. Hij neemt je mee naar verre landen in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Australië.

Jagerkes, Pikskes en andere Schroeyers. Afstammelingen van Thomas Scroeters, soldaat in Zandvliet.

Auteur(s): 
Martin Braem
Abstract: 

Dit boek van ruim 700 pagina's bevat meer dan 3.000 verwanten, verspreid over 15 generaties. Hun genealogische gegevens zijn aangevuld met talrijke anekdotes en veel achtergrondinformatie en zijn rijkelijk geïllustreerd met oude aktes, allerlei familiedocumenten (doodsprentjes, huwelijksaankondigingen, geboortekaartjes, trouwboekjes, communieprentjes,...), krantenknipsels en honderden foto's.

Genealogie Florisoone - Tak Florisoone-Nieuwkerke-Wulpen - Generatie 11 t/m 14 - Familietijdschrift 28ste jaargang

Auteur(s): 
Antoon Florizoone
Abstract: 

Deze uitgave werd gepubliceerd in september 2014, in de reeks van ons Florisoone familietijdschrift, en dit als N°1 28ste jaargang 2014 en kan nog door alle geïnteresseerden aangeschaft worden zolang de voorraad strekt voor de prijs:
Voor België & Europa 13€
voor USA & Canada 20 €

Schepenarchief Dilbeek 1455-1578

Auteur(s): 
René Maurice Jammart
Abstract: 

Het oudste schepenregister van Dilbeek begint in het jaar 1455 en eindigt in 1578. Het omvat 1124 pagina’s.
Het geeft ons een brede kijk op het reilen en zeilen in deze heerlijkheid die in die tijd behoorde tot de Abdij van Dielegem.

Kroniek van de familie Van Hou(d)t - Genealogie van vijf familietakken

Auteur(s): 
Anne Van Hout
Frans Van Hout (Leopoldsburg)
Frans Van Hout (Oud-Turnhout)
Geert Van Houdt
Wim Van Hout
Abstract: 

Familiegeschiedenis van de familie Van Hou(d)t - genealogie van vijf familietakken

Stamboom Deruyttere

Auteur(s): 
Raf Deruyttere
Abstract: 

De oudste stamvader is Danckaert DE RUUTERE, geboren omstreeks 1496.
De oudste generaties vinden we terug in Kortemark en de afstammelingen vestigden zich ook grotendeels in Kortemark. 15 generaties in 500 jaar familie Deruyttere.

Website familienaam.be in een nieuw kleedje

Website familienaam.be in een nieuw kleedje

Iedereen heeft wellicht al eens zijn of haar familienaam opgezocht via familienaam.be om te zien hoeveel naamgenoten er in België leven en in welke regio‘s ze zich situeren.

Je familienaam is een eerste hulpmiddel om je familiegeschiedenis op het spoor te komen. Het opzoeken van de verspreiding van je familienaam via deze website kan je immers al een indicatie geven van de regio van herkomst van je voorouders.

Parochieverslagen uit de Eerste Wereldoorlog online beschikbaar via de website van het Rijksarchief in België

Parochieverslagen uit de Eerste Wereldoorlog online beschikbaar via de website van het Rijksarchief in België

In december 1918 richtte kardinaal Mercier een interdiocesane commissie op die hij belastte met een drievoudige opdracht: een waarheidsgetrouw relaas brengen van wat zich in België tijdens de oorlogsjaren had afgespeeld, het verankeren van de oorlogsgebeurtenissen in het collectief geheugen en het in de verf zetten van het aandeel van de Belgische kerk in het verzet tegen de Duitse agressor.

Geboortedagen gezocht!

Geboortedagen gezocht!

Tapis plein zoekt twaalf geboortedagen van dingen of mensen die iets met immaterieel cultureel erfgoed te maken hebben voor de kalenderrubriek 'De geboortedag van …'.

Ken jij de geboortedag van de eerste voorzitter van het lokale processiecomité of van de bakker die het smakelijkste recept van de streek heeft beproefd? Weet je wanneer de oudste reus, of zijn maker, werd geboren of wie het eerste frietkot op de markt heeft geïnstalleerd? En welke familie heeft al eens een volkssportkampioen voortgebracht?

Genver.nl wordt zoekakten.nl

Genver.nl wordt zoekakten.nl

Zoekakten.nl heeft begin juni 2014 het roer overgenomen van GenVer. Vrijwel alle gegevens werden uit GenVer overgenomen en op zoekakten.nl verwerkt. Zoekakten.nl verwijst door naar de FamilySearch-scans voor locaties in Nederland en België en is een gratis toegankelijk online privé-initiatief.

Naar aanleiding van de start van zoekakten.nl werden er veel nieuwe collecties toegevoegd, bijvoorbeeld alle FamilySearch-updates vanaf begin april 2014 tot heden die nog niet op GenVer aanwezig waren.

Proeven van het Rijksarchief: welke bronnen en archieffondsen wil u beter leren kennen ?

Proeven van het Rijksarchief

Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief willen de archieven en lokale onderzoekers nog dichter bij elkaar brengen en lanceren daarom een online bevraging.

Vele kilometers archief bewaard in de Rijksarchieven zijn voor vele heemkundigen en genealogen nog steeds onbekend terrein. Via de organisatie van een reeks praktische workshops in de nabije toekomst willen Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief illustreren wat deze onbekende archieven in petto hebben voor lokaal historisch en genealogisch onderzoek.

De Gazette van Detroit bestaat 100 jaar

De Gazette van Detroit bestaat 100 jaar

Op 13 augustus 2014 zal de Gazette van Detroit precies 100 kaarsjes uitblazen. Deze unieke Vlaamse krant in Noord-Amerika wordt daarom dit jaar extra in de kijker gezet. Duizenden emigranten uit Vlaanderen zochten in de 19de en 20ste eeuw een beter bestaan in Noord-Amerika. De stichting van de krant Gazette van Detroit was een rechtstreeks gevolg van deze grote volksverhuizing naar de VS en Canada en is een levende kroniek van de levensomstandigheden van deze emigranten en hun nakomelingen.

Liber animarum parochiae Zichenensis de anno 1634 (bewerking en gezinsreconstructie)

Auteur(s): 
Eddy Exelmans
Abstract: 

Vzw heemkring Averbode publiceert een gezinsreconstructie van de bevolking van Zichem uit 1634. Ze is gebaseerd op een telling van "de zielen" (parochianen) in de parochie Zichem en ze is zeer interessant omdat ze de eerste helft van de 17de eeuw helpt ontsluiten voor Zichem. Voor deze periode waren er geen akten bekend in de Klappers Zichem uit 1994.

Pagina's

Abonneren op RSS - Andere / extern