Overzicht nieuws- en mediaberichten

Vlaamse Stam 3 (2018) in de brievenbus

Vlaamse Stam 3 (2018) in de brievenbus

Vers van de pers belandde Vlaamse Stam 3 (2018) in de brievenbussen. Ditmaal focust het tijdschrift voor familiegeschiedenis op funerair erfgoed.

Dorst. Wat dronken de Zeeuwen? Open dag Zeeuws Archief over de geschiedenis van dorst en drinkgewoonten in Zeeland

Dorst. Wat dronken de Zeeuwen? Open dag Zeeuws Archief over de geschiedenis van dorst en drinkgewoonten in Zeeland

Aan het einde van de 16e eeuw maakte bier deel uit van de eerste levensbehoeften, omdat zuiver drinkwater schaars was. In Middelburg schoot de bierproductie zodanig tekort dat er zelfs bier uit Delft moest worden aangevoerd. Aan het einde van de 17e eeuw dronken de Zeeuwen hun eerste kopje koffie, thuis of in een koffiehuis. Daar werd in de 18e eeuw ook sterke drank geschonken, maar geen wijn. Daarvoor ging je naar een wijntapperij of een herberg. Vaak kwam die wijn uit de nieuwe wijngebieden in de Bordeaux.

Call for papers: Vlaamse Stam in 2019 in het teken van ‘sport en spel’ en ‘jeugd en onderwijs’

Call for papers: Vlaamse Stam in 2019 in het teken van ‘sport en spel’ en ‘jeugd en onderwijs’

In 2019 pakt Vlaamse Stam uit met twee themanummers: ‘sport en spel’ en ‘jeugd en onderwijs’.

We zoeken naar auteurs die een bijdrage willen leveren met familiekundige invalshoek rond deze thema’s.

- Bezit jouw familie sportieve genen, waren je voorouders actief in een sportvereniging, ken je de familiegeschiedenis van markante sportlui of heb je in archieven sporen gevonden van sport en spel in vroeger tijden?

Erfgoedvrijwilligers gezocht?! Tips om vrijwilligers voor je erfgoedevenement en -organisatie te rekruteren en te motiveren

Erfgoedvrijwilligers gezocht?! Tips om vrijwilligers voor je erfgoedevenement te rekruteren en te motiveren

Hoe vind je vrijwilligers voor je activiteiten op erfgoedevenementen zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag, Nacht van de geschiedenis of Open Kerkendagen? Hoe trek je jonge vrijwilligers aan? Hoe hou je rekening met de ‘nieuwe’ vrijwilliger’? En hoe hou je die vrijwilligers gemotiveerd? Hoe kan je ze ook betrekken bij de rest van je organisatie? Een antwoord op deze vragen krijg je tijdens deze vorming.

21 juli 2018: Curieuzereuzen in Bokrijk

Curieuzereuzen in Bokrijk

Op 21 juli 2018 is het weer zo ver: dan slaan Bokrijk, LECA en Reuzen in Vlaanderen weer de handen in elkaar om uit te pakken met een dag die helemaal in het teken van reuzencultuur staat. In het openluchtmuseum kun je dan zelf ontdekken hoe leuk Curieuzereuzen is: via workshops laat LECA je graag kennis maken met verschillende aspecten van de reuzentraditie. Verder is er een grootse reuzenpicknick en uiteraard ook een reuzenstoet. Reuzenliefhebbers, we zien jullie daar!

Studienamiddag 'funerair erfgoed en de publieke ruimte'

Studienamiddag 'funerair erfgoed en de publieke ruimte'

Op woensdag 3 oktober 2018, tussen 13u en 17u30, organiseert Liberaal Archief/Liberas in samenwerking met INTRO Cultuur & Media de studienamiddag 'Funerair erfgoed en de publieke ruimte'. Mensen die vanuit hun werkveld met funerair erfgoed bezig zijn zullen er dieper ingaan op actuele thema’s rond beleid en ontsluiting van begraafplaatsen. Deze studienamiddag komt tot stand naar aanleiding van de inzet van Liberaal Archief/Liberas om onderzoek naar en valorisatie van funerair erfgoed te faciliteren. Liberaal Archief/Liberas ondersteunde recent de publicatie Memento Mori.

30 maart 2019: 54ste Congres Familiekunde Vlaanderen

30 maart 2019: 54ste Congres Familiekunde Vlaanderen

In 2018 was Leuven eventjes de genealogische hoofdstad van België. Op zaterdag 30 maart 2019 valt deze eer te beurt aan het Oost-Vlaamse Wortegem-Petegem. Die dag organiseert Familiekunde Vlaanderen immers haar 54ste Congres. Ditmaal zijn we te gast in Domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 74 (GPS 110), 9790 Elsegem.

We lichten alvast een tipje van de sluier op: in 2019 staat het Congres van Familiekunde Vlaanderen in het teken van ‘De adel op het platteland '. We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen tijdens deze genealogische hoogdag!

Oproep: Prijs Prins Alexandre de Merode 2018

Oproep: Prijs Prins Alexandre de Merode 2018

De Prijs Prins Alexandre de Merode, gesticht ter bekroning van een werk over genealogie of heraldiek, dat als een referentiewerk mag beschouwd worden, zal begin 2019 toegekend worden. Deze Prijs bestaat uit een bedrag van duizend euro, dat aan de bekroonde auteur overhandigd wordt.

De ingediende werken moeten handelen over een onderwerp met betrekking tot België en opgesteld zijn in één van de drie landstalen. Die werken moeten bestaan, ofwel uit een onuitgegeven tekst van minsten 200 getijpte bladzijden, ofwel uit een tekst van gelijkwaardige omvang en sinds 2015 gepubliceerd.

Heemdag 2018 – Straffe madammen. Vrouwen op het podium van de geschiedenis

Heemdag 2018 – Straffe madammen. Vrouwen op het podium van de geschiedenis

Gelijkheid tussen man en vrouw is er niet. Naast biologische zijn er sociale en culturele verschillen die we vaak samenvatten onder de noemer ‘gender’. Zeker in het verleden werden op basis van geslacht muren opgetrokken. Meestal werden zo vrouwen uitgesloten. Langzaam zijn de beperkingen in onze maatschappij aan het verdwijnen. Maar het is bekend dat vrouwen in onze geschiedschrijving vaak minder aanwezig zijn.

Toegang tot leeszalen Rijksarchief gratis

Toegang tot leeszalen Rijksarchief gratis

Vanaf 1 juni 2018 is de toegang tot de 19 leeszalen van het Rijksarchief gratis!

Met deze maatregel wil het Rijksarchief de toegankelijkheid van de archieven die ze beheren maximaal garanderen.

Ook de online raadpleging van archief, zoals de parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand van meer dan honderd jaar oud, blijft gratis.

Enkele specifieke prestaties en producten van het Rijksarchief blijven betalend:

‘Het zit in de familie’: een gloednieuw televisieprogramma over familiegeschiedenis op EclipsTV in samenwerking met Familiekunde Vlaanderen

Het zit in de familie

Begin juni komt er in Vlaanderen een splinternieuw televisieprogramma op de buis: ‘Het zit in de familie’. In elke aflevering legt iemand een probleem uit zijn of haar familiegeschiedenis voor aan Familiekunde Vlaanderen. Dit probleem is iets wat altijd verteld werd in de familie en waarvan de vraagsteller zich afvraagt of dit wel klopt met de historische werkelijkheid.

Vlaamse Stam 2 (2018) in de brievenbus

Vlaamse Stam 2 (2018) in de brievenbus

Vers van de pers belandde het congresthemanummer - Vlaamse Stam 2 (2018) - in de brievenbussen. In dit nummer gaan we op zoek naar het spreekwoordelijke zwart schaap in de familiegeschiedenis en lezen we de bijdragen van congressprekers die een voordracht hielden tijdens het congres van Familiekunde Vlaanderen te Leuven (17 maart 2018).

Famillement 2018 Leeuwarden

Famillement 2018 Leeuwarden

Famillement is het grootste evenement op gebied van familiegeschiedenis in Nederland. Dit tweejaarlijkse evenement – georganiseerd door CBG|Centrum voor familiegeschiedenis – is gratis toegankelijk voor zowel leken als gevorderden die willen ontdekken wat familiegeschiedenis allemaal te bieden heeft. Het evenement heeft plaats op zondag 3 juni 2018 in Leeuwarden (Friesland), als culturele hoofdstad van Europa een perfecte locatie voor dit gebeuren.

In de brievenbus: Vlaamse Stam 1 (2018)

Vlaamse Stam 1 (2018)

In het nieuwe nummer van Vlaamse Stam wordt een hele waaier aan thema’s belicht. Maarten Larmuseau gaat in zijn column op zoek naar de link tussen het (enkel van vader op zoon overgedragen) y-chromosoom en de achternaam.

10 jaar genetische genealogie in de Benelux: ontrafel je stamboom aan de hand van je DNA!

10 jaar genetische genealogie in de Benelux: ontrafel je stamboom aan de hand van je DNA!

In 2018 viert Familiekunde Vlaanderen ’10 jaar genetische genealogie in de Benelux’! Tijdens vier studienamiddagen, verspreid over België en Nederland, wordt dieper ingegaan op de zin en onzin van genetische genealogie. Wat leer ik over mijn stamboom aan de hand van mijn DNA-profiel? En hoe zit het met doe-het-zelfkits voor DNA-onderzoek?

Programma (kan licht variëren naar gelang de locatie):

Eerste hulp bij GDPR voor lokale verenigingen

Eerste hulp bij GDPR voor lokale verenigingen

Vanaf 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, in de media beter bekend onder de Engelstalige naam GDPR (General Data Protection Regulation).
Dit is een hele mond vol voor Europese regels om de burger te beschermen rond het gebruik van persoonsgegevens. Hiermee wordt de Belgische privacywetgeving aangevuld. Of verstrengd…?

Vormingsaanbod Heemkunde Vlaanderen voorjaar 2018

Vormingsaanbod Heemkunde Vlaanderen voorjaar 2018

Heemkunde Vlaanderen biedt elk voor- en najaar nieuwe vormingen aan. In het voorjaar van 2018 kan je onder andere leren hoe je een digitaal erfgoedfilmpje maakt of wat de waarde is van verenigingsarchieven, kan je een infosessie bijwonen over minder bekende archiefstukken in het Rijksarchief, én is er een coachingstraject voor wie educatieve projecten wil opstellen rond erfgoed. Voor elk wat wils dus! Hieronder vind je over elke vorming meer informatie. Inschrijven kan telkens via de bijgevoegde link.

Hoe maak je zelf eenvoudig een digitaal erfgoedfilmpje?

En actie!
Hoe maak je zelf eenvoudig een digitaal (erfgoed)filmpje?

Familiekunde Vlaanderen Congres 2018

Wie gebeten is door de genealogische microbe noteert best zaterdag 17 maart 2018 in de agenda. Die dag heeft immers het 53ste Nationaal Congres van Familiekunde Vlaanderen plaats in het Heilig Hartinstituut te Heverlee (Naamsesteenweg 355). Het congres heeft plaats in het Helleputtegebouw van de campus, genoemd naar architect Joris Helleputte en erkend als bouwkundig erfgoed.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed