Vlaamse Stam 3 (2018) in de brievenbus

Image: 
Vlaamse Stam 3 (2018) in de brievenbus

Vers van de pers belandde Vlaamse Stam 3 (2018) in de brievenbussen. Ditmaal focust het tijdschrift voor familiegeschiedenis op funerair erfgoed.

Zo rakelt Christoph De Spiegeleer de levensbeschouwelijke en politieke strijd rond begraafplaatsen in de 19de eeuw op. Anne-Mie Havermans gaat nog ruimer: zij verhaalt de algemene geschiedenis en wetgeving van het begraven. Samen met Conny Lambert onderzoekt ze eveneens de rol van de gemeente in het beheer van het funerair erfgoed. Maar ook voor familiekundige verenigingen ligt hier een rol weggelegd, aldus Joeri Stekelorum. Jonas Danckers sluit hierop aan: ruraal funerair erfgoed kan een ideale bouwsteen zijn voor lokale erfgoedgemeenschappen.

Over stenen gesproken, ook menig grafsteen en beeldhouwer worden onder de loep gelegd: Daniel Peeters en Suzanne van Nispen tot Pannerden-Gondrie focussen op twee gedenkstenen van de hand van Louis Eugène Simonis, Patrick van Waterschoot brengt een bijzondere grafsteen uit Werchter tot leven, Marcel Windey bespreekt de familie Cogels en hun grafmonumenten op het Sint-Fredeganduskerkhof van Deurne en Joeri Stekelorum brengt het relaas van het steenhouwersatelier en marmerbedrijf Lapiere in Ieper.

Maar lang niet alle funerair erfgoed is in steen gebeiteld: Huguette Taymans focust op de overlijdens- en familiepenningen uit de verzameling van het STAM, Marie Majella Martelé onderzoekt het drieluik ‘Adam van Riebeke - Margaretha Parmentier’ en Ronald Van Belle bespreekt de Belgische koperen graf- en gedenkplaten van 1143 tot 1925.

Onze vaste waarden – de DNA-column, de fotorubriek ‘Beelden uit het verleden’ en het interview – zijn uiteraard ook weer van de partij. Deze keer hebben we bijzondere aandacht voor het DNA-onderzoek dat een doorbraak forceerde in het onderzoek naar de ‘Golden State Killer’, brengen we de doden in beeld en bezoeken we de landloperskolonies van Merksplas en Wortel.

De rubriek familiearchieven belicht de familiearchieven die berusten in het FelixArchief | Stadsarchief Antwerpen en in de rubriek van het documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis te Merksem ontdekken we de verklaring voor het (Antwerpse) gezegde ‘een begrafenis met het karreke van vets’.

Abonneren op Vlaamse Stam kan via https://familiekunde-vlaanderen.be/word-lid