Overzicht nieuws- en mediaberichten

Vacature Histories vzw: projectcoördinator Medea en stafmedewerker ICT

Histories vzw – partnerorganisatie van Familiekunde Vlaanderen – zoekt een medewerker die enerzijds de coördinatie en uitbouw van het MEDEA-platform zal opnemen (50%) en anderzijds de ICT-werking van Histories vzw mee ondersteunt en ontwikkelt (50%).

Solliciteren kan tot en met 15 februari 2019. De volledige vacature kan je terugvinden op historiesvzw.be.

Wijziging van de termijnen voor raadpleging akten BS

Wijziging van de termijnen voor raadpleging akten BS

Voor genealogen en ook andere vorsers is er goed nieuws. Het zonder voorwaarden raadplegen van de akten van de burgerlijke stand wordt versoepeld. De termijn voor overlijdensakten wordt ingekort tot 50 jaar en die voor huwelijksakten tot 75 jaar.

Histories uit de startblokken!

Histories uit de startblokken!

Histories vzw - bevoorrecht partner van Familiekunde Vlaanderen - stelt zichzelf voor:

Piet en Sint en het slimme kind

Piet en Sint en het slimme kind

Pakjesnacht in de regen

Het is 5 december, voor alle kinderen de spannendste nacht van het jaar.

Piet en Sint zijn onderweg met hun schimmel, tot het plotseling hard begint te regenen. De regen spoelt de prachtige krullen uit de baard van Sint en het zwart van Piet zijn wangen. Zijn pak zit onder de vlekken. Ook het paard loopt er druilerig bij.
Zo kunnen ze hun tocht niet vervolgen.

Ze kloppen aan bij een huis waar nog licht brandt, en vragen of ze mogen schuilen.

Vlaamse Stam 4 (2018) in de brievenbus

Vlaamse Stam 4 (2018) in de brievenbus

Vers van de pers belandde Vlaamse Stam 4 (2018) in de brievenbussen. In dit nieuwe nummer wordt een hele waaier aan thema’s belicht.

Zo bespreekt Filip Bommarez in zijn artikel ‘de leurders van de Nieuwmarkt te Roeselare in Aalst’. Erwin Das bespreekt de familie Das uit het Hageland. Guido Andries gaat in ‘Wie is tante Lisette?’ op zoek naar een nieuwe mogelijkheid om familieverbanden grafisch weer te geven. Luc Vanacker heeft het dan weer over het drama van ‘Le Cochon noir’ en ‘Le Pont du Halot’.

Extra editie Knack: ‘Stamboom & Familie’

Extra editie Knack: ‘Stamboom & Familie’

Benieuwd naar wie je voorouders waren? Hoe zij heetten en hoe ze leefden? Knack helpt je op weg met de extra editie ‘Stamboom & Familie’. Een onmisbare handleiding voor iedereen die zijn familiegeschiedenis wil ontrafelen.

Deze extra editie kwam tot stand in samenwerking met Familiekunde Vlaanderen, telt 100 pagina’s, kost 9,95 EUR (+ verzendingskosten) en kan besteld worden via https://shop.knack.be/extra-edities/stamboom

Neem deel aan het Kampioenschap Paleografie!

Neem deel aan het Kampioenschap Paleografie!

Lees jij een middeleeuws charter zoals je krant? Het Rijksarchief organiseert samen met de universitaire geschiedenisopleidingen in Vlaanderen een Kampioenschap Paleografie. Jong of oud, professional of liefhebber: iedereen is welkom. Registreer je en neem tot 14 november 2018 deel aan de online preselecties. Lukt het je niet om online deel te nemen? Je kan ook een afspraak maken om in één van onze leeszalen je preselectie af te leggen. En dan maar hopen op een plaats in de finale op zaterdag 15 december 2018 in het Rijksarchief te Brugge.

25 november 2018: Lezing/workshop ‘Hoe DNA jouw afkomst kan bepalen’

25 november 2018: Lezing/workshop ‘Hoe DNA jouw afkomst kan bepalen’

Wie interesse heeft in de afkomst van zijn voorouders kan tegenwoordig DNA-testen kopen bij tal van online bedrijven. Hoe gaan ze te werk en zijn de resultaten wel betrouwbaar? Genetisch genealoog dr. Maarten Larmuseau toont hoe het DNA als levend archief wel of niet gebruikt kan worden om te weten van waar je voorouders vandaan kwamen. Deelnemers die al een 'etnische DNA-test' of 'DNA-verwantschapsanalyse' hebben laten afnemen bij een commercieel bedrijf kunnen hun resultaten ook achteraf voorleggen.

De volkstelling van 1702 in Brussel en omgeving

De volkstelling van 1702 in Brussel en omgeving

Een gezamenlijke groep vrijwilligers van de Brusselse en Leuvense afdeling van Familiekunde Vlaanderen heeft de volkstelling van 1702 in Brussel en omliggende dorpen getranscribeerd. Zij geeft een beeld - enkele jaren na de brand van 1695 – van de inwoners hun gezinssamenstelling, hun welstand, hun woonplaats, hun beroep.

35 jaar familiekunde te Dendermonde

35 jaar familiekunde te Dendermonde

35 jaar geleden, op 16 oktober 1983 werd op een academische zitting in het stadhuis, Familiekunde Vlaanderen Regio Dendermonde als plaatselijke afdeling van de toenmalige Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) boven de doopvont gehouden.

Heemkunde Actueel 2018

Heemkunde Actueel 2018

Op zaterdag 24 november organiseert Heemkunde Vlaanderen de jaarlijkse studienamiddag Heemkunde Actueel. Deze negende editie, die opnieuw plaatsvindt in Mechelen, richt zich op iedereen die zich wil laten inspireren door de (meer)waarde en het belang van heemkunde en lokaal erfgoed.

Loppem 1918: de Koning, de Grote Oorlog en het sociale contract (colloquium)

Loppem 1918: de Koning, de Grote Oorlog en het sociale contract (colloquium)

Ten tijde van het Bevrijdingsoffensief van oktober-november 1918 verbleef koning Albert I met zijn familie op het kasteel van Loppem. Tijdens die weken ontmoette hij diverse vertegenwoordigers uit binnen- en buitenland (o.a. de Franse president Poincaré).

Vlaamse Stam 3 (2018) in de brievenbus

Vlaamse Stam 3 (2018) in de brievenbus

Vers van de pers belandde Vlaamse Stam 3 (2018) in de brievenbussen. Ditmaal focust het tijdschrift voor familiegeschiedenis op funerair erfgoed.

Dorst. Wat dronken de Zeeuwen? Open dag Zeeuws Archief over de geschiedenis van dorst en drinkgewoonten in Zeeland

Dorst. Wat dronken de Zeeuwen? Open dag Zeeuws Archief over de geschiedenis van dorst en drinkgewoonten in Zeeland

Aan het einde van de 16e eeuw maakte bier deel uit van de eerste levensbehoeften, omdat zuiver drinkwater schaars was. In Middelburg schoot de bierproductie zodanig tekort dat er zelfs bier uit Delft moest worden aangevoerd. Aan het einde van de 17e eeuw dronken de Zeeuwen hun eerste kopje koffie, thuis of in een koffiehuis. Daar werd in de 18e eeuw ook sterke drank geschonken, maar geen wijn. Daarvoor ging je naar een wijntapperij of een herberg. Vaak kwam die wijn uit de nieuwe wijngebieden in de Bordeaux.

Call for papers: Vlaamse Stam in 2019 in het teken van ‘sport en spel’ en ‘jeugd en onderwijs’

Call for papers: Vlaamse Stam in 2019 in het teken van ‘sport en spel’ en ‘jeugd en onderwijs’

In 2019 pakt Vlaamse Stam uit met twee themanummers: ‘sport en spel’ en ‘jeugd en onderwijs’.

We zoeken naar auteurs die een bijdrage willen leveren met familiekundige invalshoek rond deze thema’s.

- Bezit jouw familie sportieve genen, waren je voorouders actief in een sportvereniging, ken je de familiegeschiedenis van markante sportlui of heb je in archieven sporen gevonden van sport en spel in vroeger tijden?

Erfgoedvrijwilligers gezocht?! Tips om vrijwilligers voor je erfgoedevenement en -organisatie te rekruteren en te motiveren

Erfgoedvrijwilligers gezocht?! Tips om vrijwilligers voor je erfgoedevenement te rekruteren en te motiveren

Hoe vind je vrijwilligers voor je activiteiten op erfgoedevenementen zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag, Nacht van de geschiedenis of Open Kerkendagen? Hoe trek je jonge vrijwilligers aan? Hoe hou je rekening met de ‘nieuwe’ vrijwilliger’? En hoe hou je die vrijwilligers gemotiveerd? Hoe kan je ze ook betrekken bij de rest van je organisatie? Een antwoord op deze vragen krijg je tijdens deze vorming.

21 juli 2018: Curieuzereuzen in Bokrijk

Curieuzereuzen in Bokrijk

Op 21 juli 2018 is het weer zo ver: dan slaan Bokrijk, LECA en Reuzen in Vlaanderen weer de handen in elkaar om uit te pakken met een dag die helemaal in het teken van reuzencultuur staat. In het openluchtmuseum kun je dan zelf ontdekken hoe leuk Curieuzereuzen is: via workshops laat LECA je graag kennis maken met verschillende aspecten van de reuzentraditie. Verder is er een grootse reuzenpicknick en uiteraard ook een reuzenstoet. Reuzenliefhebbers, we zien jullie daar!

Studienamiddag 'funerair erfgoed en de publieke ruimte'

Studienamiddag 'funerair erfgoed en de publieke ruimte'

Op woensdag 3 oktober 2018, tussen 13u en 17u30, organiseert Liberaal Archief/Liberas in samenwerking met INTRO Cultuur & Media de studienamiddag 'Funerair erfgoed en de publieke ruimte'. Mensen die vanuit hun werkveld met funerair erfgoed bezig zijn zullen er dieper ingaan op actuele thema’s rond beleid en ontsluiting van begraafplaatsen. Deze studienamiddag komt tot stand naar aanleiding van de inzet van Liberaal Archief/Liberas om onderzoek naar en valorisatie van funerair erfgoed te faciliteren. Liberaal Archief/Liberas ondersteunde recent de publicatie Memento Mori.

30 maart 2019: 54ste Congres Familiekunde Vlaanderen

30 maart 2019: 54ste Congres Familiekunde Vlaanderen

In 2018 was Leuven eventjes de genealogische hoofdstad van België. Op zaterdag 30 maart 2019 valt deze eer te beurt aan het Oost-Vlaamse Wortegem-Petegem. Die dag organiseert Familiekunde Vlaanderen immers haar 54ste Congres. Ditmaal zijn we te gast in Domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 74 (GPS 110), 9790 Elsegem.

We lichten alvast een tipje van de sluier op: in 2019 staat het Congres van Familiekunde Vlaanderen in het teken van ‘De adel op het platteland '. We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen tijdens deze genealogische hoogdag!

Oproep: Prijs Prins Alexandre de Merode 2018

Oproep: Prijs Prins Alexandre de Merode 2018

De Prijs Prins Alexandre de Merode, gesticht ter bekroning van een werk over genealogie of heraldiek, dat als een referentiewerk mag beschouwd worden, zal begin 2019 toegekend worden. Deze Prijs bestaat uit een bedrag van duizend euro, dat aan de bekroonde auteur overhandigd wordt.

De ingediende werken moeten handelen over een onderwerp met betrekking tot België en opgesteld zijn in één van de drie landstalen. Die werken moeten bestaan, ofwel uit een onuitgegeven tekst van minsten 200 getijpte bladzijden, ofwel uit een tekst van gelijkwaardige omvang en sinds 2015 gepubliceerd.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed