Histories uit de startblokken!

Image: 
Histories uit de startblokken!

Histories vzw - bevoorrecht partner van Familiekunde Vlaanderen - stelt zichzelf voor:

Histories heeft van de overheid de opdracht om de noden van de erfgoedvrijwilligers op te vangen. Het zorgt voor ondersteuning via o.m eerstelijnszorg, begeleiding op maat, transversale projecten, een doelgroepgericht vormingsaanbod en gespecialiseerde uitgaven en databanken. Door zo veel mogelijk mensen in contact te brengen met genealogie/familiekunde, heemkunde en cultuur van alledag zet Histories in op een breder en sterker draagvlak. Daarnaast vormen ook kennisopbouw en -deling een speerpunt in de dagelijkse werking.

Histories is blij met uw betrokkenheid bij genealogie en hoopt u in de toekomst te mogen informeren en ondersteunen. Via deze link kan u inschrijven op de nieuwsbrief van Histories, zodat u op de hoogte blijft van de toekomstige acties en werking.

Heeft u nog vragen? U kan ons bellen op het nummer 015 20 51 74. Liever elektronisch? Via info@historiesvzw.be helpen wij u graag verder.

Histories

www.historiesvzw.be
info@historiesvzw.be
015 20 51 74