Realisatie van een participatief project: Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog

Realisatie van een participatief project: Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis realiseerde een wervelende virtuele tentoonstelling over Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog. De manier waarop de vluchtelingen toen ontvangen werden, de kleine en grote ergernissen bij de Engelsen en de Belgen, tonen dat er toch veel gelijkenissen zijn met de perceptie ten opzichte van vluchtelingen vandaag. Om deze geschiedenis levendig te maken, gingen we op zoek naar materiële en immateriële getuigenissen. Hiervoor waren de talrijke contacten met lokale erfgoedorganisaties in Engeland en Vlaanderen, die net als wij bezig zijn met de ontsluiting van dit erfgoed, primordiaal. In Vlaanderen kregen we hiervoor onder meer hulp van onze projectpartners Heem- en Familiekunde Vlaanderen.

Tijdens de studiedag belichten we de inhoud, de bronnen, het participatieve traject en hoe je zelf met deze ervaringen aan de slag kan. We raken ook heel kort het technische aspect aan want het is de bedoeling dat de ontwikkelde software opnieuw kan gebruikt worden voor andere online-tentoonstellingen. Ten slotte komt Helen Baker toelichten hoe ze erin slaagde om met crowdfunding een monument op te richten voor de Belgen die tijdens WO I werkten in de Pelabonfabriek in East-Twickenham bij Londen.

Meer informatie over het project en actuele informatie over de studiedag vindt u op de website www.belgianrefugees14-18.be

Doelgroep

De studiedag is er voor iedereen die participatief wil (mee)werken of aan een eigen virtuele tentoonstelling denkt (lokale musea, lokale documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren, …).

Docenten

Martine Vermandere (Amsab-ISG), dr. Helen Baker (East Twickenham Village Belgian Refugee Research Group) e.a.

Data en tijdstip

Vrijdag 10 november 2017 om 9u30

Locatie

Museum voor Schone Kunsten, Hofbouwlaan 28, 9000 Gent

Kosten

Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht. Na de studiedag wordt er een broodjesmaaltijd voorzien. Tijdens deze maaltijd kan je de virtuele tentoonstelling op tablets bekijken.

Inschrijven

Inschrijven is verplicht en kan via deze link naar de website van Heemkunde Vlaanderen. Voor meer informatie kan je terecht bij martine.vermandere@amsab.be.